Uppdragsutbildningar

Här finns exempel på avslutade och pågående uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningar på Systemisk Narrativ Grund:
– Borås kommun inom Socialtjänsten 2018 – 2023
– Svenljunga kommun vt 2020 – ht 2022