Kalendarium

Utbildningar

År 1: 18 utbildningsdagar År 2: 10 utbildningsdagar och 16 handledningsdagar

Datum:
vt 2023: 30-31/1, 27-28/2, 27-28/3, 24-25/4, 8-9/5 (8 maj workshop Feedback Informed Treatment med Scott D Miller)

Plats:
Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Lärare:
Ilze Norman / Lars Vennman

16 utbildningsdagar

Datum:
vt/ht 2023 och vt 2024

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Jonas Karlsson/Teo Keller/ Lars Vennman

Ledarskapsutbildning 5 heldagar

Datum:
2023: 15/9, 13/10, 17/11, 15/12 2024: 19/1

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Hedvig Westerström / Hilde Rikter Svendsen

ABFT, 3 dagar Avancerad workshop

Datum:
1-3 november 2023

Plats:
Briggen, 4:e Långgatan 5, Göteborg

Lärare:
Sandra Nilsson

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start 14-15 februari 2024

Datum:
14-15 februari 2024

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Jonas Karlsson/Teo Keller/ Lars Vennman

Workshops

1 heldag workshop

Datum:
10 oktober 2023

Plats:
Göteborg

Lärare:
Allan Wade Ansvarig GCK: Ilze Norman

Fredagsseminarier

Fredagsseminarium “Att nå ut till, stärka och inkludera unga som befinner sig i riskmiljöer”

Datum:
22 september 2023

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Siri Westby