Kalendarium

Utbildningar

År 1: 18 utbildningsdagar År 2: 10 utbildningsdagar och 16 handledningsdagar

Datum:
vt 2023: 30-31/1, 27-28/2, 27-28/3, 24-25/4, 8-9/5 (8 maj workshop Feedback Informed Treatment med Scott D Miller)

Plats:
Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Lärare:
Ilze Norman / Lars Vennman

16 utbildningsdagar

Datum:
vt/ht 2023 och vt 2024

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Jonas Karlsson/Teo Keller/ Lars Vennman

Utbildning i Relationell kapacitet

Datum:
vt/ht 2023: 29 mars, 24 maj, 30 augusti, 11 oktober

Plats:
Briggen på Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Lärare:
Kursansvariga: Hilde Rikter Svendsen Kristoffer Nyman

3 dagar ABFT april 2023

Datum:
26, 27-28 april 2023

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Magnus Ringborg Ansvarig GCK Jonas Karlsson

Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment FIT 3 dagar

Datum:
9-11 maj 2023

Plats:
Scandic Hotel Opalen Göteborg

Lärare:
Scott D Miller / Susanne Bargmann

Ledarskapsutbildning 5 heldagar

Datum:
2023: 15/9, 13/10, 17/11, 15/12 2024: 19/1

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Hedvig Westerström / Hilde Rikter Svendsen

ABFT, 3 dagar Avancerad workshop

Datum:
1-3 november 2023

Plats:
Briggen, 4:e Långgatan 5, Göteborg

Lärare:
Sandra Nilsson

Workshops

Workshop Sexuella övergrepp och kränkningar mot barn, skyddsarbete och professionell samverkan

Datum:
31 mars 2023

Plats:
Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Lärare:
Lars Westerström Ansvarig för GCK: Hedvig Westerström

workshop "Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt"

Datum:
8 maj, 2023

Plats:
Burgårdens Konferenscenter, Göteborg

Lärare:
Scott D Miller

Fredagsseminarier

Fredagsseminarium "Spår i kroppen" Om kvinnohälsa, trauma och bemötande

Datum:
17 mars 2023

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Lisa Keller Altvall

Fredagsseminarium "Tillitsbaserat ledarskap i praktiken"

Datum:
21 april 2023, kl. 13.00-15.00

Plats:
Briggen 4:e Långg. 5 Göteborg

Lärare:
Socialtjänsten Svenljunga: Sandra Larewall, socialchef, Ulrika Hautala Enhetschef IFO samt Michaela Andersson, handläggare IFO, barn och unga