Utbildningar

Våra utbildningar

Nedan lista innehåller de utbildningar vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start 14-15 februari 2024

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem, Motsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2024 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2024, att för fjärde gången starta en1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter. Vi har under åren Show by button

3 dagar Avancerad Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT, 1-3november 2023 i Göteborg

För 14:e gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Sandra Nilsson är certifierad ABFT-terapeut sedan 2016 och håller på att utbilda sig till utbildare och handledare i ABFT och har således ett direkt samarbete med Center for Family Intervention Science, Show by button

5 dagar Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan start ht 2023

Fem heldagarGCK erbjuder för fjärde gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap Show by button

Utbildning i Relationell kapacitet – att skapa effektiva och lösningsfokuserade samverkansrelationer

I samarbete med Joint Action Analytics, Danmark, arrangerar GCK en ny 4-dagars utbildning.Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, samordnare eller projektledare i offentlig verksamhet. Modern forskning visar att effektiv samverkan är avgörande för att lyckas med Show by button

Information

Läs mer om våra utbildningar här.

Anmälan