Utbildningar

Våra utbildningar

Nedan lista innehåller de utbildningar vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan start vt 2024

Fem heldagarGCK erbjuder för fjärde gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap Show by button

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på SystemiskNarrativ Grund (Steg1) start ht 2024

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp, Inriktning Familj- och Nätverksarbete Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK) arrangerar för tionde gången den 2-åriga grundläggande psykoterapiutbildningen på systemisk narrativ grund med inriktning på familj- och nätverksarbete. Utbildningen riktar sig till Show by button

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start 14-15 februari 2024

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av FamiljehemMotsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2024 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2024, att för fjärde gången starta en1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter. Kursansvariga är Jonas Karlsson och Show by button

3 dagar Avancerad Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT, 1-3november 2023 i Göteborg

För 14:e gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Sandra Nilsson är certifierad ABFT-terapeut sedan 2016 och håller på att utbilda sig till utbildare och handledare i ABFT och har således ett direkt samarbete med Center for Family Intervention Science, Show by button

Utbildning i Relationell kapacitet – att skapa effektiva och lösningsfokuserade samverkansrelationer

I samarbete med Joint Action Analytics, Danmark, arrangerar GCK en ny 4-dagars utbildning.Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, samordnare eller projektledare i offentlig verksamhet. Modern forskning visar att effektiv samverkan är avgörande för att lyckas med Show by button

Information

Läs mer om våra utbildningar här.

Anmälan