Utbildningar

Våra utbildningar

Nedan lista innehåller de utbildningar vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 9-11november 2022 i Göteborg

1 Introduktionsdag 9 november2 Utbildningsdagar 10-11 novembermed Magnus Ringborg och Sandra Nilsson    För tolfte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Show by button

Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan start ht 2022

Fem heldagarGCK erbjuder för tredje gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap Show by button

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start vt2023

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem, Motsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2023 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2023, att för tredje gången starta 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter. Vi har under åren Show by button

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) – Nästa planerade kursstart vt 2023

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning påSystemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp,Inriktning Familj- och NätverksarbeteUtbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt. År 1Utbildningen är upplagd med Show by button

Information

Läs mer om våra utbildningar här.

Anmälan