Utbildningar

Våra utbildningar

Nedan lista innehåller de utbildningar vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

1 Introduktionsdag och 2 utbildningsdagar Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT i Göteborg 30oktober – 1 november 2024

För sextonde gången anordnar Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression. Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och Show by button

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hpht 2024 – vt 2026 Marie Cederschiöld högskola, Avdelningen för uppdragsutbildning erbjuder nu, i samarbete med Göteborgs Centrum för Kompetens-utveckling (GCK), en handlededarutbildning på 45 högskolepoäng.GCK har mångårig erfarenhet av utveckling av systemiska/ socialkonstruktionistiska utbildningar Show by button

Utbildning i Relationell kapacitet – att skapa effektiva och lösningsfokuserade samverkansrelationer

I samarbete med Joint Action Analytics, Danmark, arrangerar GCK en ny 4-dagars utbildning.Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, samordnare eller projektledare i offentlig verksamhet. Modern forskning visar att effektiv samverkan är avgörande för att lyckas med Show by button

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på SystemiskNarrativ Grund (Steg1) start ht 2024

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp, Inriktning Familj- och Nätverksarbete Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK) arrangerar för tionde gången den 2-åriga grundläggande psykoterapiutbildningen på systemisk narrativ grund med inriktning på familj- och nätverksarbete. Utbildningen riktar sig till Show by button

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start14-15 februari 2024 Pågående

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av FamiljehemMotsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2024 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2024, att för fjärde gången starta en1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter. Kursansvariga är Jonas Karlsson, Teo Show by button

Information

Läs mer om våra utbildningar här.

Anmälan