Utbildningar

Våra utbildningar

Nedan lista innehåller de utbildningar vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT ht2021: Fullbokat

1 Introduktionsdag och 2 Utbildningsdagar i ABFTmed Magnus Ringborg och Sandra Nilsson       För åttonde gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Show by button

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter med fokus på handledning av familjehem, motsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2022 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2022, att för andra gången, starta 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter. Vi har under åren 2004 Show by button

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1)

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning påSystemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp,Inriktning Familj- och NätverksarbeteStart ht 2021Kursplan >> läs här

Advanced Intensive Training FIT, 3dagar

12-14 januari 2022 Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark För nionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training Feedback Informed Treatment (FIT) i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en workshop med Scott Miller. Utbildningen kommer att ge Show by button

Deliberate Practice, 3dagar

17-19 januari 2022 Scott D. Miller, USA och Daryl Chow, Australien Deliberate Practice Målmedveten träning av något som jag vill utvecklaoch arbeta systematiskt med Eftersom vi inte blir bättre automatiskt av erfarenhet så undersöker nu olika forskare vad som kan Show by button

Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan

Fem heldagar med start vt 2022GCK erbjuder en ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat Show by button

Information

Läs mer om våra utbildningar här.

Anmälan