Utbildningar

Våra utbildningar

Nedan lista innehåller de utbildningar vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT april 2022

1 Introduktionsdag, 2 Utbildningsdagar och 1 Fördjupningsdag i ABFTmed Magnus Ringborg och Sandra Nilsson       För elfte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Show by button

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter med fokus på handledning av familjehem, motsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2022 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2022, att för andra gången, starta 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter. Vi har under åren 2004 Show by button

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) – Nästa planerade kursstart ht 2022

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning påSystemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp,Inriktning Familj- och NätverksarbeteUtbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt. År 1Utbildningen är upplagd med Show by button

Advanced Intensive Training FIT, 3dagar FULLBOKAD

12-14 januari 2022är fullbokad, du kan fortfarande anmäla dig och bli uppsatt på reservlista. Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark För nionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training Feedback Informed Treatment (FIT) i Göteborg, för dig som Show by button

Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan, startar då 15 deltagare anmält sig.

Fem heldagarGCK erbjuder för tredje gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap Show by button

Information

Läs mer om våra utbildningar här.

Anmälan