Utbildningar

Våra utbildningar

Nedan lista innehåller de utbildningar vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

5 dagar Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan start ht 2023

Fem heldagarGCK erbjuder för fjärde gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap Show by button

Utbildning i Relationell kapacitet – att skapa effektiva och lösningsfokuserade samverkansrelationer

I samarbete med Joint Action Analytics, Danmark, arrangerar GCK en ny 4-dagars utbildning.Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, samordnare eller projektledare i offentlig verksamhet. Modern forskning visar att effektiv samverkan är avgörande för att lyckas med Show by button

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 26-28 april 2023 i Göteborg

1 Introduktionsdag 26 april2 Utbildningsdagar 27-28 aprilmed Magnus Ringborg För trettonde gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där Show by button

3 dagar Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment FIT, 9-11 maj 2023

För tionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment, FIT i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en workshopdag med Scott Miller. Utbildningen kommer att ge en fördjupad kunskap om principerna och praktiken Show by button

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start vt2023

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem, Motsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2023 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2023, att för tredje gången starta en1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter. Vi har under åren Show by button

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) – Kursstart vt 2023 Det finns ett fåtal platser kvar!

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning påSystemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp,Inriktning Familj- och NätverksarbeteUtbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt. År 1Utbildningen är upplagd med Show by button

Information

Läs mer om våra utbildningar här.

Anmälan