Vårt utbud

GCK erbjuder olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella yrkesutövningen. Syftet är att utveckla arbetssätt för att på ett konstruktivt sätt möta de man arbetar med. I arbetet kan svåra situationer uppkomma där behov av stöd/konsultation kan behövas.

Vi erbjuder också ett antal systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden. För oss är utbildning ett sätt att vara med och påverka relationer och sammanhang i en konstruktiv riktning.

Söker du rum att hyra för samtals-/handledningstillfällen,
kontakta oss på info@gck.nu

Handledning

Syftet är att utveckla arbetssätt för att på ett konstruktivt sätt möta de man arbetar med.

Samtalsmottagning

Vi erbjuder individualterapier, parterapi, familjeterapi eller sammanhang som man själv väljer.

Utbildningar

Systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.

Workshops

Workshops inom det systemiska narrativa området.

Fredagsseminarier

Forum för professionella att mötas och ta del av inspirerande presentationer av olika systemiska och narrativa idéer.

Konsultation

Vi erbjuder olika former av konsultationer på socialkontoret för socialsekreterare och brukare.