Om oss

GCK AB är ett konsult- och utbildningsföretag som har funnits sedan 1992. Vi erbjuder utbildningar för personal inom bland annat socialtjänst, skola, behandlingsinstitutioner, psykiatri med flera. Alla medarbetare bedriver handledning för yrkesverksamma samt psykoterapi för enskilda, par och familjer inom ramen för samtalsmottagningen.
Vi utgår ifrån ett systemiskt narrativt förhållningssätt som betonar människors resurser och möjligheter att skapa nya konstruktiva sammanhang. Utifrån ett salutogent synsätt vill vi betona framtid, hopp och drömmar i människors liv för att möjliggöra nya förmågor att utvecklas. I vårt arbete värnar vi om mångfald och respekt för varje enskild individ utifrån etnisk tillhörighet, religion, klass, kön och sexuell läggning. ​

Vi finns på Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Vårt internationella nätverk
Genom åren har vi utvecklat samarbete med ett flertal internationella institut; Kensington Consultation Centre, KCC i London, Dulwich Centre och Narrative Practices Adelaide i Australien, Marlborough Family Service, London, TAOS Institute och The International Center for Clinical Excellence, ICCE i USA samt The International Bateson Institute, Stockholm.

Samarbetet med bl.a. Peter Lang från KCC och Michael White från Dulwich Centre har gett oss tillgång till ett brett internationellt nätverk som gjort det möjligt för oss att bjuda in föreläsare och forskare, både som lärare i våra utbildningar och för att hålla seminarier och workshops för en bredare publik.
Några av våra samarbetspartners idag är Maggie Carey, John Burnham, Glenda Fredman, Scott D Miller, Eia Asen, Kenneth Gergen,
Jim Wilson, Peter Rober och Nora Bateson.