Vår värdegrund

Allt arbete med människor, relationer, förändring och utveckling, förutsätter någon form av idé om vad människan är och hur förändring och utveckling åstadkoms. Inom GCK har vi ett antal idéer och influenser som är gemensamma för oss. Dessa vägleder oss i vårt arbete med handledning och utbildning såväl som i psykoterapi.
Vi utgår ifrån att vi samskapar förståelse och mening tillsammans med dem vi möter och att vi påverkar och påverkas av de sammanhang vi ingår i. Det innebär att etiken i det vi gör hamnar i förgrunden. Vi behöver ständigt ställa oss frågan hur vi vill påverka, vad vi vill bidra med. Vi har ett salutogent förhållningssätt där vi lägger vikt vid att utforska det som fungerar och vilka förmågor som redan finns som kan utvecklas vidare. Vår uppgift blir då att hjälpa dem vi möter att finna vägar vidare utifrån sitt specifika sammanhang. Det innebär ett nyfiket och utforskande frågande förhållningssätt. Nedan ger vi en kortfattad bild av några av de teorier och idétraditioner vi utgår ifrån.

Socialkonstruktionism

Systemiskt förhållningssätt