Nyheter

Utbildning i Relationell kapacitet – att skapa effektiva och lösningsfokuserade samverkansrelationer, start våren 2023
13 november, 2022

I samarbete med Joint Action Analytics, Danmark, arrangerar GCK en ny 4-dagars utbildning med start våren 2023. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som…

Läs mer
Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 26-28 april 2023 i Göteborg
28 oktober, 2022

1 Introduktionsdag 26 april2 Utbildningsdagar 27-28 aprilmed Magnus Ringborg För trettonde gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft…

Läs mer
1 heldag workshop med Sara Andersson och Anna Bergkvist 27 januari 2023
28 oktober, 2022

“Om gängkriminalitet sett ur två olika perspektiv” Gängkriminalitet är en av vår tids stora utmaningar. Även om Polisens arbete är livsviktigt behövs samlade insatser i…

Läs mer
3 dagar Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment FIT, 9-11 maj 2023
1 september, 2022

För tionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment, FIT i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en…

Läs mer
1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start vt2023
14 juni, 2022

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem, Motsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2023 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren…

Läs mer
2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) – Nästa planerade kursstart vt 2023
20 april, 2022

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning påSystemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp,Inriktning Familj- och NätverksarbeteUtbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som…

Läs mer
1 halvdag workshop med Teres Hjärpe 16november 2022
11 mars, 2022

“Bland känslor, siffror och dokument – en temadag om sifferstyrning och emotionellt lönearbete i Socialtjänsten” Teres Hjärpe är forskare och lärare på Socialhögskolan i Lund.…

Läs mer
1 heldag workshop med Scott D Miller, 8 maj 2023
1 september, 2021

“Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt” Den här workshopdagen med Scott D Miller vänder sig till dig som vill få…

Läs mer