Nyheter

Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan start ht 2022
14 juni, 2022

Fem heldagarGCK erbjuder för tredje gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på…

Läs mer
1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start vt2023
14 juni, 2022

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem, Motsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2023 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren…

Läs mer
2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) – Nästa planerade kursstart vt 2023
20 april, 2022

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning påSystemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp,Inriktning Familj- och NätverksarbeteUtbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som…

Läs mer
En heldag workshop Lisa Koser o Luke Sheahan 19okt 2022
14 mars, 2022

“Feedback och samforskning i familjearbetet” Denna utbildningsdag vänder sig till alla som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling inom socialtjänst, skola, BUP…

Läs mer
En heldag workshop med Teres Hjärpe 16november 2022
11 mars, 2022

“Bland känslor, siffror och dokument – en temadag om sifferstyrning och emotionellt lönearbete i Socialtjänsten” Teres Hjärpe är forskare och lärare på Socialhögskolan i Lund.…

Läs mer