Nyheter

Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan start vt 2024
7 september, 2023

Fem heldagarGCK erbjuder för fjärde gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på…

Läs mer
Fredagsseminarium 22 september 2023, kl. 13.00-15.00 “Att nå ut till, stärka och inkludera unga som befinner sig i riskmiljöer” med Siri Westby
22 augusti, 2023

Kostnadsfritt Fredagsseminarium“Att nå ut till, stärka och inkludera unga som befinner sig i riskmiljöer” Siri Westby är i grunden Europavetare och arbetar som projektledare och…

Läs mer
1 heldag workshop “Värdighet, Våld, Motstånd och Språkets Makt” med Allan Wade 10 oktober 2023
22 augusti, 2023

Värdighet, Våld, Motstånd och Språkets Makt (In Dignity: Violence, Resistance and the Power in Language) Allan Wade, familjeterapeut och brottsofferforskare, verksam vid Centre for Response-Based…

Läs mer
Fredagsseminarium 13oktober 2023, kl.13.00-15.00 “Häst-understödda förändringsarbeten” med Karin Wideström
21 augusti, 2023

Kostnadsfritt Fredagsseminarium”Häst-understödda förändringsarbeten – kraftfulla verktyg vi inte fullt ut hanterar” Karin Wideström är socionom, familjebehandlare och facilitator för hästunderstödda insatser. Hon driver den certifierade…

Läs mer
1 heldagsföreläsning/workshop “Låt oss tala om ätstörningar” med Katarina Andersson Eklund 20oktober_2023
2 juni, 2023

“Låt oss tala om ätstörningar” Ätstörningsproblematik bland barn och ungdomar har blivit allt vanligare i takt med att den psykiska ohälsan hos unga ökat under…

Läs mer
2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på SystemiskNarrativ Grund (Steg1) start ht 2024
1 juni, 2023

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1) motsvarande 45hp, Inriktning Familj- och Nätverksarbete Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK) arrangerar för tionde gången den 2-åriga grundläggande…

Läs mer
1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start 14-15 februari 2024
25 maj, 2023

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av FamiljehemMotsvarande 15 högskolepoäng Start vt 2024 Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2024,…

Läs mer
3 dagar Avancerad Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT, 1-3november 2023 i Göteborg
7 mars, 2023

För 14:e gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Sandra Nilsson är certifierad ABFT-terapeut sedan 2016 och håller på att utbilda sig till utbildare och…

Läs mer