Handledning och övrigt

GCK erbjuder olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella yrkesutövningen. Syftet är att utveckla arbetssätt för att på ett konstruktivt sätt möta de man arbetar med. I arbetet kan svåra situationer uppkomma där behov av stöd / konsultation kan behövas.

Vi lever i en mycket föränderlig värld och det blir allt viktigare att se till helheten och kommunikationen mellan människor. Grunderna i våra värderingar och vårt sätt att arbeta ligger i ett systemiskt förhållningssätt som fokuserar på helheten och fungerande berättelser. Bilder och drömmar om framtiden har en central roll.

Etiska ställningstaganden och hänsyn till olikheter, såsom kön, klass, religion, ålder, etnisk tillhörighet och sexuell identitet har en framträdande plats i alla utbildningar.

Våra utbildningar är handlingsbaserade – m a o kommer deltagarna att arbeta med sina egna arbetssammanhang och få inspiration och möjligheter att utveckla det egna personliga professionella arbetssättet.

Utbud

Konsultationer / direkthandledning utifrån ett systemiskt narrativt förhållningssätt

Vi erbjuder olika former av konsultationer på socialkontoret för socialsekreterare och brukare. Konsultationen kan ha fokus på samarbete, på möjligheter att utveckla nya handlingsplaner eller ny inspiration i ärenden där man upplever att man har ”kört fast”. Kontakt:  info@gck.nu

Professionell utveckling genom utbildning – chefshandledning på systemisk grund

Syfte Professionellt lärande och metodutveckling inom ramen för coachaning och handledning. Deltagarnas egen praktik och reflektion är viktiga inslag för lärande i gruppen. Deltagare: En grupp på ca 5-12 deltagare. Upplägg Vi träffas vid 6 halvdagar under en termin. Varje Show by button

Professionell utveckling genom integrerad handledning och utbildning på systemisk, salutogen grund

Syfte Professionellt lärande och metodutveckling inom ramen för handledning, genom att varva teori/metod, deltagarnas praktik, reflexion och lärande i gruppen. Deltagare En fast grupp på ca 6-12 deltagare eller en öppen grupp där man anmäler sig till de gånger man Show by button

Handlednings/Coachinggrupp för Chefer/Ledare med Personalansvar

Vi välkomnar nya deltagare till vår  Handlednings-/coachinggrupp för chefer/ledare med personalansvar ​I denna handledningsgrupp, som funnits i åtta år, erbjuds deltagarna stöd, utveckling och inspiration i arbetsledarrollen samt konsultation i aktuella dilemman. Tillsammans med andra chefer från olika organisationer  inom Show by button