Workshops och fredagsseminarier

Nedan listor innehåller de workshops och fredagsseminarier vi tillhandahåller. Ta en titt i vårt kalendarium för att se nästa tillfälle eller kontakta oss för mer information.

Workshops

En heldag workshop Lisa Koser o Luke Sheahan 19okt 2022

“Feedback och samforskning i familjearbetet” Denna utbildningsdag vänder sig till alla som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling inom socialtjänst, skola, BUP och behandlingsinstitutioner. Det är en utbildningsdag som kommer att handla om dialogiska utvärderings- och arbetsmodeller; Show by button

En heldag workshop med Teres Hjärpe 16november 2022

“Bland känslor, siffror och dokument – en temadag om sifferstyrning och emotionellt lönearbete i Socialtjänsten” Teres Hjärpe är forskare och lärare på Socialhögskolan i Lund. Teres avhandling från 2020 handlar om hur sifferstyrning påverkar vardagsarbetet i Socialtjänsten. För närvarande arbetar Show by button

Fredagsseminarier

Fredagsseminarium 30 september 2022 kl 13-15 “UngÖst – en pågående process med Sara Reiss, Danne Larsson m.fl.

Kostnadsfritt Fredagsseminarium Enheten UngÖst startade som ett ESF-finansierat projekt 2016 och är idag en ordinarie verksamhet inom socialförvaltningen Nordost, Göteborgs stad. UngÖst är en enhet där flera olika funktioner samverkar för att ge stöd till ungdomar och unga vuxna i Show by button

Information

Läs mer om våra workshops och fredagsseminarier här.

Anmälan

Vill du anmäla dig till en av våra workshops?

Vill du anmäla dig till ett av våra fredagsseminarier?