Studiematerial

Artiklar

Mattias Gullberg
Rapporten Hjälpsamhet publicerad 2016 – Studien bygger på intervjuer av tonårsföräldrar som har god erfarenhet av att söka hjälp och ta emot hjälp. Slutsatserna är formade som riktlinjer och förhållningssätt i mötet med familjesystemet.

Marell_Koser
New public management och familjeterapi

Peter Rober m.fl.
One step up.019 (complete)

Peter Rober 
The complexity of listening

Giada STREPPARAVA
Kensington Consultation Centre:
a birthplace of different systemic ideas

Lisa Koser
– Bromma om modellen samforskning, uppdaterad
Delrapport 1: Metodbok -erfarenheter

Gianfranco Cecchin
– Hypothesizing, circularity neutrality 

Annika Kärrefors och Kerstin Hedenstam-Björnell
– Ett existensiellt tillägg i familjeterapin

Nora Bateson
Warm Data
Symmathesy

Lars Ljungman
–  Social utredning, med fokus på möjligheter och förhoppningar, sept 2000
–  Masteruppsats i handledning (engelska) Towards an Identity as Systemic Supervisor april 2010

Hedvig Westerström
–  Stöd – Kontroll – problem eller möjlighet? Socialtjänstens dubbla uppgifter. En fallstudie, 2000
–  Masteruppsats i handledning (engelska) Complexity and Contradictions in the Supervisory context from the supervisor’s position maj 2010

Lars Westerström
–  Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? 2010
–  CMM nr 1
–  CMM nr 2
–  Behandling vid sexuella övergrepp, 2006 

Lars Vennman
– 
Supervision as transport through the use of self – Systemic and narrative ideas in practice

Jim Wilson
–  A social relational critique of the biomedical definition and treatment of ADHD;
ethical practical
 and political implications, 2012
–  Constant becoming: Supervision as the performance of systemic intelligence, 2011
–  On becoming a Possibilist: Some influences from brief therapies, 2001
–  How Can You Tell when a Goldfish Cries? Finding the Words in Therapeutic Stories with Children, 2000
–  The Art of Play –  Improvisation , Spontaneity, and Expanding  the Repertoire of Practice   

Psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi
Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete 2011
Emma Thorén
– Berättelser om hjälpsamma samtal

KCCF/GCK Diplomutbildning maj 2010
Ilze Norman
COLLABORATION IN SYSTEMIC SUPERVISION 

KCCF/GCK Diplomutbildning maj 1998
Hedvig Westerström
– 
UPPSKATTANDE UTREDNING
_________________________________________________________________________

Grundläggande psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ grund, Steg 1

Uppsatser 2021

Petra Granlund uppsats Steg 1 vt-21
En fluga på väggen
Den objektiva kunskapens omöjlighet

Malin Ljunglöf uppsats Steg 1 vt-21
Fredad zon i ett rum med möjligheter
“Hur kontexten och behandlaren påverkar vad som blir hjälpsamt för klienten i kontaktsamtal”

Hanna Husak uppsats Steg 1 vt-21
Är jag med er?
– En kvalitativ studie med reflexiv ansats om alliansens
vikt vid familjesamtal på BUP

Annika Ackerud uppsats Steg 1 vt-21
– Som att hålla handen …
En narrativ studie om vad som är verksamt i
terapeutiska samtal om våld i nära relationer

Helena Isaksson uppsats Steg 1 vt-21
Det där är inte jag, det är bara mina diagnoser
– om att möta personer ur ett salutogent förhållningssätt
inom psykiatrin

Uppsatser 2019

Lars Andersson uppsats Steg 1 ht-19
På spaning efter den invitation som flytt
-ett sätt att skapa mening

Louise Åkerström uppsats steg 1 ht-19
”Jag är glad för att vi är som vi är”
-Ett utforskande av känslokommunikationsläkning

Andreas Andersson uppsats Steg 1 ht-19
Att vara (och bli) pappa inom socialtjänstens familjebehandling
–ett självreflexivt nedslag i en familjebehandlares vardag

Anne-Marie Rosendahl B-uppsats Steg 1 ht-19”…följa en väg jag inte vet vart den leder.”
– En samforskande studie om hjälpsamhet

Annicka Sannlind Uppsats Steg 1 ht-19
”Hur kan en NPF diagnos vara hjälpsam?”
– En intervjustudie om hur den enskilde och förälder påverkas
av att en neuropsykiatrisk diagnos ställs, med fokus på de positiva aspekterna.

Julia Nyberg Uppsats steg 1-ht-19
Vems är bekymret?
– En kvalitativ studie, med reflexiv ansats, om terapeutens hållning
i familjesamtal då ungdomen ses som problembäraren i familjen.

Lisa Petersson uppsats steg 1 ht-19
”Jag förstod att hon förstod…”
– En studie av kvinnors upplevelser av att delta i en ceremoni
med utomstående vittne.

Miia Sennfors uppsats Steg 1 ht-19
Välgörande sammanhang
-en kvalitativ intervjustudie av föräldrars upplevelse av
hjälpsamhet på familjecentral

Salome Hector uppsats Steg 1 ht-19
Personliga brev vid terapiavslutningar
-En praktikbaserad studie om hur brev vid avslut
påverkar mig som terapeut

Uppsatser 2018

Pertti Kunila uppsats steg 1 vt-18
En resa mot hoppet, eller en narrativ vandring!

Uppsatser 2016

Emma Hinnersson uppsats Steg 1 vt-16
– Smultronskatt

Uppsatser 2013

Anna Ganebäck och Karin Mattsson Steg 1 vt-13
Livets träd i samarbete med föräldrar

_______________________________________________________________________

2-årig Systemisk/Narrativ vidareutbildning (DUS11) 2012-2014

Mari Happach
– Men du var en envis jävel!”  Språk, makt och oanade möjligheter i psykosocialt ungdomsarbete

Albert Johnsson
– Mentalisering och den cirkulära intervjun – om konsten att faktiskt försöka följa en instruktion

Anna Schweizer
– Vart ska vi gå på din väg?

Erik Bengtsson
– ”Det där kan väl inte jag svara på, jag är inte utbildad i det här!” (att arbeta narrativt med föräldrastöd)

Marie Jonasson
– En pågående resa i berättelsernas magiska värld

Malin Johansson
– Allians och etik -Ett axplock av socialkonstruktionistisk och systemisk teori och metod utifrån yrkesroll socialsekreterare

böcker

2-årig Systemisk/Narrativ vidareutbildning (DUS10) 2011-2013

Erika Petersson
– Att omfördela makten

Jonas Farby
– Genombrottet – En berättelse om aptiten på livet!

Linda Skarpsjö
– Med humor som vapen

Maryam Fetrak
– Mötet med en mamma

Vibeke W. Stangeland
– Beteendet utgick från kärnan av ett ”jag” en bristande självkänsla, ett bristande självförtroende och ett varmt hjärta

Annika Haglunds
– The Outcome Rating Scales (ORS)och The Session Rating Scales (SRS) – i arbetet med en barnfamilj
– Skattningsskala

Magnus Lagström
– ”Nyfikenhet – ett konstruktivistiskt arbetssätt att möta klienter”