Studiematerial

Uppsatsarbeten, se längst ned på sidan

Artiklar med mera

Bateson, Nora
Warm Data
Symmathesy

Cecchin, Gianfranco
Hypothesizing, circularity neutrality 

Gullberg, Mattias
Rapporten Hjälpsamhet 2016
Att söka och ta emot hjälp

Koser, Lisa
Bromma om modellen samforskning, uppdaterad
Delrapport 1: Metodbok -erfarenheter

Koser, Marell
New public management och familjeterapi

Kärrefors, Annika och Hedenstam-Björnell, Kerstin
Ett existensiellt tillägg i familjeterapin

Ljungman, Lars
Social utredning, med fokus på möjligheter och förhoppningar,
september 2000

Masteruppsats i handledning (engelska) Towards an Identity as Systemic Supervisor april 2010

McAdam Elspeth and Peter Lang
Appreciative Work in Schools
Del 1
Del 2
Del 3

Norman, Ilze
Collaboration in Systemic Supervision 

Rober, Peter
One step up.019 (complete)
The complexity of listening

Streppavara, Giada
Kensington Consultation Centre:
a birthplace of different systemic ideas

Thorén, Emma
Berättelser om hjälpsamma samtal

Vennman, Lars
Supervision as transport through the use of self – Systemic and narrative ideas in practice

Westerström, Hedvig
Stöd – Kontroll – problem eller möjlighet? Socialtjänstens dubbla uppgifter. En fallstudie, 2000
Masteruppsats i handledning (engelska) Complexity and Contradictions in the Supervisory context from the supervisor’s position maj 2010
Uppskattande utredning

Westerström, Lars
Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? 2010
CMM nr 1
CMM nr 2
Behandling vid sexuella övergrepp, 2006 

Wilson, Jim
A social relational critique of the biomedical definition and treatment of ADHD; ethical practical and political implications, 2012
Constant becoming: Supervision as the performance of systemic intelligence, 2011
On becoming a Possibilist: Some influences from brief therapies, 2001
How Can You Tell when a Goldfish Cries? Finding the Words in Therapeutic Stories with Children, 2000
The Art of Play –  Improvisation , Spontaneity, and Expanding the Repertoire of Practice


Grundläggande psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ grund, Steg 1
Uppsatsarbeten från avslutade utbildningar 2018 – 2023
Uppsatser >>