Vår verksamhet

Viktig INFORMATION när det gäller Coronavirus COVID-19 för alla besökare i GCK's lokaler --> läs mer

Vi finns på Fjärde Långgatan 5 -->läs mer

GCK erbjuder systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.
Vi erbjuder också olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella utvecklingen.

Telefon 031-167301 eller info@gck.nu
Vi hör av oss inom 24 timmar (vardagar)

I Kalendariet ser du datum och platsangivelser för våra utbildningar
och workshops.
Läs om våra Fredagsseminarier 2020
Sekretesspolicy läs här
Gå gärna med i vårt nyhetsbrev
Yoga med Tanja Nestorovic april/maj 2020

Nyheter
  • Utvärdering av familjebehandling En modell för att få med familjens röst Hur vet vi om det vi gör, gör en skillnad? Hur tar vi till vara på familjens kompetens? Hur når vi de tveksamma? Hur gör vi barnen delaktiga? Denna utbildningsdag vänder sig till alla som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling […]

  • Ett återupprättande av det meningsskapande, kreativa,omsorgsfulla och levande mötet i vår professionella vardag. Utifrån sin succébok: Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde Ingen har väl så som Jonna Bornemark satt ord på den ’samtidssjuka’ som new public management skapat med ensidigt fokus på det kvantitativt mätbara, styrdokument och effektivitet. Människor som arbetar inom […]

  • Inriktning Familj- och Nätverksarbete Under rådande omständigheter har vi beslutat flytta fram starten till januari 2021 Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt. År 1 Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar […]