Våra medarbetare

Mattias Gullberg

socionom
leg psykoterapeut
handledare i psykosocialt arbete

070-996 49 08
mattiasgullberg@gck.nu

Ulla Hansson

socionom
leg psykoterapeut
diplomerad gestaltterapeut
systemisk narrativ terapeut
dipl lärare och handledare

070-745 43 05
ullahansson@gck.nu

Jonas Karlsson

socionom
leg psykoterapeut
handledare i psykosocialt arbete
dipl systemisk narrativ terapeut

073-230 86 30
jonaskarlsson@gck.nu

Teo Keller

socionom
leg psykoterapeut
dipl i systemisk handledning/utbildning

073-022 38 98
teokeller@gck.nu

Maria Kjellberg Carlson

socionom
leg psykoterapeut
handledare i psykosocialt arbete

070-863 51 19
mariakjellberg@gck.nu

Lars Ljungman

socionom
leg psykoterapeut
dipl systemisk terapeut
master i systemisk handledning/utbildning

076-262 55 88
lars.ljungman63@gmail.com

Monica Möllerstrand

socionom
leg psykoterapeut
organisationskonsult
psykoterapihandledare
lic. Supervisor in Marte Meo
handledare i psykosocialt arbete

070-629 59 58
monica@mollerstrand.se

Ilze Norman

socionom, lärare
master i socialt arbete
familjeterapeut
dipl systemisk terapeut
master i systemisk handledning/utbildning

073-396 33 00
ilzenorman@gck.nu

Kristoffer Nyman

leg psykolog
handledare i psykosocialt arbete

073-525 82 04
k.nyman@outlook.com

Hilde Rikter Svendsen

socionom
Marte Meo Supervisor
master i organisasjon og ledelse
076-110 47 74
hilderikter@gck.nu

Emma Thorén

socionom
leg psykoterapeut
handledare i psykosocialt arbete

076-081 17 60
emmathoren@gck.nu

Lars Vennman

socionom
leg psykoterapeut
diplomerad systemisk narrativ terapeut
master i systemisk handledning/utbildning

070-494 47 95
larsvennman@gck.nu

Hedvig Westerström

socionom
leg psykoterapeut
dipl systemisk terapeut
master i systemisk handledning/utbildning

070-799 52 28
hedvigwesterstrom@yahoo.se

Ulla Westling Missios

socionom
leg psykoterapeut
dipl gestalt, systemisk, narrativ terapeut
diplomerad lärare och handledare

070-352 72 91
ullawm@outlook.com

Eva Hellberg

administratör
info@gck.nu
031-16 73 01

redovisningskonsult
evahellberg@outlook.com
070-531 30 01

Zahra Ibrahim

Husvärdinna
zahraibrahim@gck.nu