Våra medarbetare

Mattias Gullberg

Socionom
Leg psykoterapeut
Handledare i psykosocialt arbete

070-996 49 08
mattiasgullberg@hotmail.com

Ulla Hansson

Socionom
Leg psykoterapeut
Diplomerad gestaltterapeut
Systemisk/narrativ terapeut
Dipl lärare och handledare

070-745 43 05
ulla.am.hansson@gmail.com

Jonas Karlsson

Socionom
Leg psykoterapeut
Handledare i psykosocialt arbete
Dipl systemisk narrativ terapeut

073-230 86 30
jonas.68@hotmail.com

Maria Kjellberg Carlson

socionom
leg psykoterapeut
handledare i psykosocialt arbete

070-863 51 19
mimmi63@gmail.com

Teo Keller

socionom
leg psykoterapeut
dipl i systemisk handledning och
utbildning

073-022 38 98
teokeller@gmail.com

Lars Ljungman

socionom
leg psykoterapeut
dipl systemisk terapeut
Master i systemisk utbildning och handledning

0076-262 55 88
lars.ljungman63@gmail.com

Monica Möllerstrand

socionom
leg psykoterapeut
organisationskonsult
psykoterapihandledare
lic. Supervisor in Marte Meo
handledare i psykosocialt arbete

070-629 59 58
monica@mollerstrand.se

Ilze Norman

socionom, lärare
master i socialt arbete
familjeterapeut
dipl systemisk terapeut
master i systemisk handledning/
utbildning

073-396 33 00
Ilze@bredband.net

Kristoffer Nyman

socionom
leg psykolog
handledare i psykosocialt arbete

073-525 82 04
k.nyman@outlook.com

Håkan Sundkvist

socionom
master i systemisk organisation
och ledarskap
steg 1 i systemisk familjeterapi
GDQ-certifierad

070-562 31 50

Emma Thorén

socionom
leg psykoterapeut
handledare i psykosocialt arbete

076-08 11 760
thorensellen@hotmail.com

Lars Vennman

socionom
leg psykoterapeut
diplomerad systemisk/narrativ terapeut
master i systemisk handledning och utbildning

070-494 47 95
lars@vennman.se

Hedvig Westerström

socionom
leg psykoterapeut
dipl systemisk terapeut
master i systemisk utbildning/handledning

070-799 52 28
hedvigwesterstrom@yahoo.se

Ulla Westling Missios

socionom
leg psykoterapeut
dipl gestalt/systemisk/
narrativ terapeut
diplomerad lärare och handledare

070-352 72 91
ullawm@outlook.com

Eva Hellberg

administratör
info@gck.nu
031-16 73 01

redovisningskonsult
evahellberg@outlook.com
070-531 30 01