Styrkan i Vi:et 8 oktober 2021

– Om gruppbehandling för ungdomar med sexuell övergreppsproblematik

Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon
8 oktober 2021, kl. 13.00 – 15.00

På ungdomsmottagningen i Olskroken arbetar Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon bland annat med projektet ”Ung utsatt”. Victoria som psykolog och Jennie som psykoterapeut.
Där har dom utvecklat en gruppbehandlingsmetod för ungdomar med sexuell övergrepps- problematik.
Något som är relativt ovanligt i Sverige jämfört med andra länder trots att forskning visar att gruppbehandling är effektiv vid PTSD och andra traumasymtom.

Projektet ”Ung utsatt” har funnits sedan 2014 på Göteborgs ungdomsmottagningar. Det riktar sig till tjejer, killar och icke-binära i åldern
13 – 24 år. I ”Ung utsatt” bedrivs behandlingsarbete både enskilt och i grupp och man har även som målsättning att öka kunskap och sprida information om sexuella övergrepp och dess konsekvenser.

Victoria och Jennie kommer att berätta om sina erfarenheter som gruppledare, om hur de har arbetat och varför. Om vilka teorier som väglett dem och något om vad forskningen säger om det här sättet att arbeta.

De vill framför allt dela med sig av vad gruppbehandling kan ge i form av igenkänning, minskad isolering, ökad trygghet och tillit till andra. Om vad man i gruppen genom feedback, stöd och förståelse kan få av andra som man delar erfarenheter med och om hur de gång på gång upplevt styrkan i Vi:et.

Vid anmälan, ange namn, mejladress och arbetsplats

Publicerat den