Professionell utveckling genom integrerad handledning och utbildning på systemisk, salutogen grund

Syfte

Professionellt lärande och metodutveckling inom ramen för handledning, genom att varva teori/metod, deltagarnas praktik, reflexion och lärande i gruppen.

Deltagare

En fast grupp på ca 6-12 deltagare eller en öppen grupp där man anmäler sig till de gånger man vill prioritera. Upplägget är inte sådant att de enskilda tillfällena bygger vidare på varandra utan är möjliga att delta i var för sig.

Upplägg

Vi träffas vid 6 halvdagar, 3,5 tim/tillfälle, under en termin. Varje tillfälle ramas in av ett tema/verktyg. Lärandet sker genom att i olika övningar, där vi tillämpar verktyget i handledning kring olika exempel, dels tränar metoden, dels får handledning runt en fråga/ett tema. Vi varvar arbete i hela gruppen och i mindre grupper eller par.

Teman, exempel

  • Språket som förändringsredskap
  • Domänbegreppen
  • Reflekterande team,
  • Cirkulär intervjumetodik
  • Lösningsfokuserad metod, frågor om drömmar och framtid
  • AI – Bekräftande utforskning, abilityspotting
  • Trygghets- och skyddssamtal
  • Narrativ metod,
  • Konflikt- och medlingssamtal

Kostnad:     32 000 kr per grupp om högst 6 deltagare,

pris efter överenskommelse vid större grupper

Kurslärare: 1 lärare från GCK, kontaktperson Hedvig Westerström

Publicerat den