Konsultationer / direkthandledning utifrån ett systemiskt narrativt förhållningssätt

Vi erbjuder olika former av konsultationer på socialkontoret för socialsekreterare och brukare. Konsultationen kan ha fokus på samarbete, på möjligheter att utveckla nya handlingsplaner eller ny inspiration i ärenden där man upplever att man har ”kört fast”.

Kontakt:  info@gck.nu

Publicerat den