2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1)

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på
Systemisk Narrativ Grund
 (Steg1) motsvarande 45hp,
Inriktning Familj- och Nätverksarbete

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1
Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad
(måndag-tisdag) sammanlagt 18 dagar

År 2
Fördjupning av det teoretiska lärandet, 10 dagar, i kombination med
kliniskt arbete med familjer under handledning 15 dagar (120 tim)

Kostnad             
25 100 kr (moms 6 275 kr tillkommer) per termin

Kursstart 
vt 2023: 30-31/1, 27-28/2, 27-28/3, 24-25/4, 8-9/5
(8 maj workshop “Feedback Informed Treatment” med Scott D Miller)

Kursansvariga  
Lars Vennman och Ilze Norman

Information
kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Kursplan >> läs här och litteraturlista >> läs här
Med reservation för vissa ändringar

Anmälan
Kursen har startat. Nästa beräknade start är tidigast ht 2024.

Information om erhållen plats lämnas direkt då anmälan har mottagits.

Publicerat den