2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund (Steg1)

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på
Systemisk Narrativ Grund
 (Steg1) motsvarande 45hp,
Inriktning Familj- och Nätverksarbete
Start ht 2021
Kursplan >> läs här

Publicerat den