Fredagsseminarium 7 oktober 2022, kl.13.00-15.00 “Vad är ett hem?” med Cecilia Bergstedt INSTÄLLT!

Kostnadsfritt seminarium “Vad är ett hem?”

Cecilia Bergstedt är ursprungligen socialantropolog och arbetar som boende-assistent på Stadsmissionen Bostad först i Göteborg.

Hon kommer att dela med sig om sina tankar och Mattias Gullberg, handledare på GCK, kommer att intervjua henne under en del av seminariet. Det kommer också att finnas utrymme för reflektion och utbyte med er som lyssnar.

Bostad först riktar sig till personer som har lång erfarenhet av hemlöshet, oftast i kombination med beroendeproblematik och psykiskt lidande. Grundidén är ett erbjudande om en hyreslägenhet där det finns möjlighet att efter en prövotid få ett förstahands-kontrakt och under tiden erbjudas det stöd som personen själv anser sig behöva för att kunna bo kvar.

Vad som erbjuds är alltså en lägenhet. Men en lägenhet och ett hem är inte samma sak. Cecilia började fundera på vad ett hem egentligen är och hur det skapas.

Under åren som hon arbetat med att ge stöd till personer som fått en Bostad först-lägenhet hos Göteborgs Stadsmission har det blivit tydligt för henne att ett hem är så mycket mer än en plats med saker och ting – hur det mest av allt är en känsla.
I essän ”Hemkänslor” har hon reflekterat över vad ett hem är och samtalat med några personer som har erfarenhet från Bostad först. Hon ville veta mer om deras tankar om vad som påverkar hemkänslan och varför det ibland är så svårt att känna sig hemma.

Plats                            
GCK´s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Anmäl dig här!

Publicerat den