Fredagsseminarium 4 februari 2022

Om att arbeta med personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende

Petra Malmström och Annika Emricsson är socionomer och har båda en grundläggande systemisk psykoterapiutbildning på GCK.
De arbetar sedan mer än tio år tillbaka i en kommunal specialist-verksamhet som heter Mikamottagningen och som erbjuder stöd och behandling för personer med erfarenhet av sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende.

Petra och Annika kommer att berätta om den specifika kunskap de har gällande mottagningens målgrupp samt om deras behandlings-metod som bygger på ett individanpassat relationellt förhållningssätt och ett fasspecifikt traumaarbete med stabilisering, bearbetning och nyorientering.

Publicerat den