Fredagsseminarium 24 november 2023 “BiFF – Barn i Föräldrars Fokus” med Christer Madsen och Anne Larsson kl.13.00-15.00

Kostnadsfritt Fredagsseminarium
”BiFF – Barn i Föräldrars Fokus”

Christer Madsen och Anne Larsson arbetar som familjebehandlare på Resursenheten Familj i Göteborgs stad Hisingen.
De har mångårig erfarenhet av att arbeta med föräldrar som befinner sig i svåra vårdnadstvister. De arbetar med dem i familjebehandling och erbjuder även BiFF till de som är motiverade.

Vad är då BiFF? Jo, det är en föräldrautbildning för de som har barn mellan 0-18 år och BiFF står för ”Barn i Föräldrars Fokus”. För det är fokus på barnen och på hur deras föräldrar ska kunna ge dem förutsättningar, att hantera föräldrarnas separation och konflikter. Den centrala frågan under utbildningen är:

”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”

Under fredagsseminariet kommer Christer och Anne presentera innehållet och sin erfarenhet av att arbeta med BiFF och de svårigheter och möjligheter som det innebär.

De kommer också att dela ut tips och tankar som föräldrar kommit med och vad de själva lärt sig av att möta målgruppen. Det kommer också att finnas tid för frågor och reflektioner.

Plats GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5

Anmäl dig här!

Publicerat den