Fredagsseminarium 13 maj 2022, kl. 13.00-15.30 “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan” med Rolf Agaton FULLBOKAT

Kostnadsfritt fredagsseminarium

Stort intresse att delta i detta fredagsseminarium och det är FULLBOKAT

”Skolrelaterad familjebehandling och
Fokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan”

Rolf Agaton har arbetat med samverkan kring problematisk skolfrånvaro i olika sammanhang under 15 år

Skolrelaterad familjebehandling handlar om hur familjen hittar sin ingång som familjesystem till konkret stöttning av ungdomen tillbaka till skolan. När man hittat rätt i det svåra blir arbetet kring tanken om utbildning och arbetet ihop med skolan en förlösning.

Här följer Fokuserad samverkan – den gemensamma förståelsen hos de professioner som jobbar i de närmaste relationerna kring elev och föräldrar, och vidare hur man arbetar med den förståelsen i organisationen runtomkring.
Det gäller all berörd personal på skolan men även andra aktörer i samhället.

Rolf Agaton är pedagog och handledare med påbyggnad i mänsklig kommunikation som har sin förankring i Systemiska teorier. Sedan femton år har han arbetat mellan skola och socialtjänst, de senaste åtta åren i Stenungsund i SKIFO
(skola + IFO). Sedan fem år handleder han och föreläser i olika kommuner om hur Fokuserad samverkan och Skolrelaterad familjebehandling resulterar i skolnärvaro, något som ett Närvaroteam kan initiera.

Plats GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5

Anmäl dig här

Publicerat den