Fredagsseminarium 3 februari 2023, kl. 13.00-15.00 ”Det.mänskliga mötets kraft”

Kostnadsfritt Fredagsseminarium
”Det mänskliga mötets kraft”

Louise Åkerström

Louise arbetar som familjebehandlare och Marte Meo-handledare i Skara kommun. Hon är vidareutbildad inom existensiell terapi och kombinerar det existensiella perspektivet med familjebehandling i det dagliga arbetet inom Socialtjänsten.

Louise har fördjupat sig i det verbala och ickeverbala samspelets kraft och de möjligheter som sker i alla former av mänskliga möten.

Under Fredagsseminariet kommer Louise att med stöd av film och berättelser beskriva hur hon arbetar med samtal och handledning inom familjebehandling och LSS (Lag om särskilt stöd). Det kommer också att finnas utrymme för reflektion och utbyte med er som kommer och lyssnar.

Tid
3 februari 2023, kl. 13.00-15.00

Plats
GCK´s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Anmäl dig här!

Publicerat den