3 dagar Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment FIT, 9-11maj 2023

För tionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment, FIT
i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en workshopdag med Scott Miller.

Utbildningen kommer att ge en fördjupad kunskap om principerna och praktiken bakom FIT. Du får möjlighet till att inspireras och få fler verktyg och djupare förståelse för hur du kan skapa en ”feedback kultur” tillsammans med dem du arbetar med.

Scott Miller har under flera år samarbetat med Susanne Bargmann, som genom åren bland annat utvecklat användningen av modellen. Tillsammans är de mycket inspirerande och energigivande föreläsare.

Deltagarantalet är begränsat till 42 personer, vilket innebär att lärandet blir personligt med fokus på dina förmågor och din förståelse i att använda FIT i ditt eget sammanhang. Deltagarna förväntas läsa ett antal artiklar och manualer innan utbildningen startar.

Utbildningen syftar till att:

  • Ge dig fördjupade kunskaper om det som är verksamt i ett psykosocialt förändringsarbete (evidensbaserade gemensamma faktorer).
  • Utveckla din förmåga att skapa allians – som är en gemensam framgångsfaktor för olika terapeutiska orienteringar/skolor och
    för olika sorters problematik i mötet med klienter.
  • Lära dig att använda olika feedback-verktyg
    (ORS, SRS, CORE och OQ 45) för att förbättra behandlingen.
  • Utveckla dina resultat som behandlare, genom att avläsa klientens utvecklingskurvor.
  • Utveckla din förmåga att analysera forskningsresultat och hur du kan göra adekvata bedömningar utifrån klientens och den behandlande relationens utveckling.

Tid                          
9-11 maj 2023 kl. 09.00-16.00 (3 dagar)

Plats                        
Scandic Hotel Opalen, Göteborg

Kursspråk              
Engelska och svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad                  
11 600 kr (moms 2 900 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan                
Anmäl dig här !
Anmälan är bindande

Ytterligare info     
Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den