Halvdag Webbinarium Scott D Miller 16 september 2024

Deliberate Practice

– Ett sätt att utvecklas och förbättra sin egen behandlingsförmåga

GCK är stolta över att för första gången kunna erbjuda detta unika webbinarium i Deliberate Practice (Målmedveten träning) i samarbete med Scott Miller.

Professionell utveckling är centralt för de flesta av oss i en livslång yrkesutövning. Forskning visar att vi kan utvecklas som terapeuter och behandlare, men att det kräver en målmedveten träning.

Tillgänglig evidens visar tydligt att vidareutbildningar, workshops, specialisering i behandling av ett speciellt problem eller utbildning i nya behandlingsmetoder gör väldigt lite för att bidra till att förbättra det klinsika behandlingsarbetet.

Forskning visar även att den kliniska effektiviteten avtar desto längre tid och erfarenhet vi har inom ett visst område.

Under denna eftermiddag kommer Scott Miller steg för steg inspirera dig i hur du kan förbättra din kliniska praktik, att du allt mer kan anpassa och samskapa din behandling efter klientens/patientens behov.

Du kommer också att få redskap för att fördjupa din kunskap och dina möjligheter att:

  • bli bättre i mötet med klienter/patienter.
  • förbättra din förmåga att engagera klienter att försöka undvika ”drop outs” (avbrott) samt att fler känner sig hjälpta av behandlingen.
  • utveckla och upprätthålla en professionell plan för din egen utveckling.  

Scott Miller är professor, författare, föreläsare, skapare av FIT och grundare av ICCE – The International Center for Clinical Excellence.

Scott Miller har tillsammans med Daryl Chow skrivit boken
”Better Results” – Att använda Deliberate Practice för att förbättra sina resultat!

Tid                     
16 september 2024, halvdag kl. 13.00-16.30

Plats                   
webbaserat

Kursspråk         
engelska och svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad             
1 600 kr (moms 400 kr tillkommer)

Anmälan              
Anmäl dig här!
Anmälan är bindande

Ytterligare info 
kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den