Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT i Göteborg 25, 26-27 och 28 april 2022

1 Introduktionsdag 25 april (Platser finns)
2 Utbildningsdagar 26-27 april (Platser finns)
1 Fördjupningsdag 28 april (1 plats finns)
med Magnus Ringborg och Sandra Nilsson      

För elfte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i
Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har
under många år haft ett nära samarbete med the Center
for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia
där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

Sandra Nilsson är socionom, leg psykoterapeut med inriktning
familjeterapi/systemisk grund. Har arbetat på Bup i 16 år.
Är certifierad i ABFT sedan 2016. 
Handleder i familjeterapi och i ABFT i Region Skåne

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression.
Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och
suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik. Studier som ska
pröva ABFT förbereds nu i Skandinavien. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi
och strukturell familjeterapi.
Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom,
Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php
Under 2015 utkom på svenska; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar
av G. Diamond, G Diamond och S Levy, Studentlitterartur.

Magnus Ringborg, är leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi
som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare. 2013 blev han utsedd till
Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida Anknytningsbaserad familjeterapi.
Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

1 dag Introduktion
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende
både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i
terapin via videoexempel.

2 dagar Utbildning
Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad,
så anmäl dig snabbt. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit
på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande
psykoterapiutbildning steg 1 eller annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.
Alternativt att du har praktisk erfarenhet i att arbeta med familjer.

1 dag Fördjupning
För dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT.
Under dagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT-metoden i en
mindre grupp. Du får även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt
diskutera med andra och tillsammans med kurslärarna. En dag att dela erfarenheter och en arena
för nytt lärande i ABFT.

Tid
Introduktionsdag 25 april kl. 09.00-16.00
Utbildningsdagar 26-27 april kl. 09.00-16.00
Fördjupningsdag 28 april kl. 09.00-16.00 FULLBOKAT

Plats
Introduktionsdag och Utbildningsdagar

GCK’s lokaler, Briggenhuset, Fjärde Långgatan  5, Göteborg

Kostnad
Introduktionsdag 1 400 kr
Utbildningsdagar 3 600 kr
Fördjupningsdag 2 000kr
(moms 25% tillkommer)
I kostnaden ingår kaffe fm/em

Anmälan
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)
Det finns platser kvar till Introduktions- och Utbildningsdagarna
Anmäl dig här!
Ange under kommentarer vilka datum du anmäler dig till!

Ytterligare information
Ulla Westling Missios 070-352 72 91
eller GCK’s sekr. Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den