3 dagar Avancerad Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT, 1-3november 2023 i Göteborg

För 14:e gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi.
Sandra Nilsson är certifierad ABFT-terapeut sedan 2016 och håller på att utbilda sig till utbildare och handledare i ABFT och har således
ett direkt samarbete med Center for Family Intervention Science, College of Nursing and Health Professions at Drexel University.

Sandra Nilsson är socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut och handledare enligt UHÄ. Sandra har arbetat kliniskt på BUP i Region Skåne i 20 år och handleder både i familjeterapi och i ABFT runtom i Sverige och är handledare på psykoterapeut-programmet på Lunds universitet.

ABFT utvecklades inledningsvis som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression men har nu utvecklats i en mer transdiagnostisk riktning vilket gör metoden användbar i all kontext där det arbetas med anknytning/relationer.

Dag 1      
Introduktion av Pott- person of the therapist
EFT färdigheter – olika tekniker för att fördjupa emotioner i samtalen                    
Dag 2      
Grundprinciper för att utföra ABFT metod
Diskussion om utmaningar med metoden
ABFT inom socialtjänsten- Bromma familjebehandlarteam
Uppgift 1 – Den relationella omformuleringen-diskussion och rollspel
Uppgift 2 – Allians med tonåringen-diskussion och rollspel

Dag 3      
Uppgift 3 – Allians med förälder-diskussion och rollspel
Uppgift 4 – Återanknytning-diskussion och rollspel
Uppgift 5 – Att stärka autonomi

Dessa dagar är för dig som redan tillgodogjort sig grundutbildningens tre dagar. För de som fått handledning av certifierad ABFT-handledare (Sandra Nilsson eller Magnus Ringborg) så finns möjlighet att efter tre genomförda dagar avancerad workshop bli graderad som Level 2- terapeut i ABFT.

Tid           Datum 1-3 november 2023, kl. 09.15-15.00 alla dagar

Plats        GCK’s lokaler, Briggenhuset, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad   7 500 kr (moms 25% tillkommer) fika ingår fm/em

Anmäl dig här!
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)

Publicerat den