Deliberate Practice, 3dagar

17-19 januari 2022

Scott D. Miller, USA och Daryl Chow, Australien

Deliberate Practice

Målmedveten träning av något som jag vill utveckla
och arbeta systematiskt med

Eftersom vi inte blir bättre automatiskt av erfarenhet så undersöker nu olika forskare vad som kan få behandlare och terapeuter att utveckla sin förmåga över tid. Deliberate Practice är ett koncept, en metod, som sätter fokus på behandlarens egen utveckling för att förbättra sina resultat av behandlingen.

GCK är stolta över att för första gången kunna erbjuda denna unika tredagars utbildning i Deliberate Practice (Målmedveten träning) i samarbete med Scott Miller och Daryl Chow.

Professionell utveckling är centralt för de flesta av oss i en livslång yrkesutövning. Forskning visar att vi kan utvecklas som behandlare och att det kräver en målmedveten träning.

Scott Miller och Daryl Chow kommer under dessa tre dagar, att steg för steg på ett spännande sätt, inspirera dig i hur du kan förbättra din kliniska praktik, , fördjupa din egen medvetenhet om dig själv och definiera egna professionella utvecklingsmöjligheter – utifrån aktuell forskning kring Deliberate practice.

Denna kunskap är även användbar när man arbetar som handledare och kan inspirera den handledde till nya steg i sin praktik, för att nå bättre resultat med sina klienter.

Scott D. Miller är professor, författare, föreläsare, skapare av FIT och grundare av ICCE -The International Center for Clinical Excellence.

Daryl Chow är psykolog, forskare och en mycket uppskattad föreläsare. Daryl har forskat på vilka faktorer som gör att patienter tillfrisknar.

Scott Miller och Daryl Chow är gemensamma författare till en ny bok ”Better Results” – Att använda Deliberate Practice för att förbättra sina resultat!

Tid 
17-19 januari 2022, kl. 09:00-16:00

Plats  
Scandic Hotel Opalen, Göteborg

Kursspråk
Engelska och svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad
10 500 kr (moms 25% tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch

>>Anmälan
Senast 10 november 2021
Anmälan är bindande
Antalet platser är begränsat till 40 personer, först till kvarn gäller.

Ytterligare info Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den