En heldag workshop med Teres Hjärpe 16november 2022

“Bland känslor, siffror och dokument – en temadag om sifferstyrning och emotionellt lönearbete i Socialtjänsten”

Teres Hjärpe är forskare och lärare på Socialhögskolan i Lund.
Teres avhandling från 2020 handlar om hur sifferstyrning påverkar vardagsarbetet i Socialtjänsten. För närvarande arbetar hon med projekt om e-socialt arbete, digitaliserad öppenvård- och behandling samt beslutsfattande kring placeringar av barn och unga.

Temadagens föreläsning handlar om utmaningar för känslohantering när sysslorna blir allt mer siffer- och dokumentbaserade, och hur begreppet emotionellt lönearbete kan hjälpa oss att förstå varför vi ibland blir dränerade på jobbet. Teres tankar går hand i hand med både Jonna Bornemarks och Louise Bringselius perspektiv och kan förhoppningsvis innebära hopp om en bättre värld för “våra” socialsekreterare.

Avhandlingen “Mätning och motstånd – sifferstyrning i socialtjänstens vardag” och övriga publikationer kan laddas ner.

Tid
16 november 2022, kl. 09.00-16.00

Plats
Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B

Kostnad
1 100 kr (moms tillkommer med 275 kr)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här senast 15 oktober 2022
Anmälan är bindande

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den