1 heldag workshop med Lars Westerstörm 31 mars 2023

Sexuella övergrepp och kränkningar mot barn,
skyddsarbete och professionell samverkan

Lars Westerström
Specialistläkare i barnpsykiatri och systemisk familjeterapeut.

Hur skall vi hjälpa barn och anhöriga (som kan vara misstänkta förövare) att leva vidare efter en anmälan om övergrepp? Hur kan vi arbeta för att upprätta skydd och trygghet i samverkan med privata och professionella nätverk? Frågan om anknytning kommer också att diskuteras: Hur påverkas bristande anknytning av övergrepps-upplevelser och hur kan övergrepp påverka anknytningsförmågan?

Innehållet för denna dag bygger på Lars erfarenheter från BUP Köping/Västmanland, Hans och Greta mottagningen i Örebro som han var med och startade, samt hans långa erfarenhet som kliniker och utbildare. 

Under dagen skall vi fokusera på arbetet att upprätta fungerande struktur för skydd och trygghet genom att involvera de privata och professionella nätverken. Vi måste titta på de olika juridiska begreppen och vad polis/åklagare gör, vad socialtjänstens uppdrag är och vad behandling/stöd innebär. På många håll i Sverige har så kallade barnahus inrättats. De utvärderingar som gjorts av barnahusverksamheten i Sverige visar att barnen bemöts bättre men samtidigt beskrivs en juridifiering, det vill säga juridiken kommer först, sedan skyddet och sist behandlingen. Mörkertalet är stort vad gäller övergrepp, de flesta fallen kommer inte till myndigheternas kännedom. Förundersökning inleds inte (eller läggs ned) i merparten av fallen. Vi skall speciellt titta på de situationer där man inte får full klarhet i vad som har hänt. Vi har arbetat med dessa fall med en speciell, systemteoretiskt grundad modell som bland annat innehåller hypotetiska frågor.

Workshopen är relevant för utredare, behandlare, utförare och ledare, inom socialtjänst, BUP, sjukvård, barnhus, skolverksamheter med flera som vill utveckla sina kunskaper och förmågor runt dessa frågor. 

Artikel att läsa inför dagen >>klicka här!

Tid                    
31 mars 2023, kl. 09.00 – 16.00

Plats               
GCK’s lokaler, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad        
1 200 kr (moms 300kr tillkommer) paus med fika fm och em ingår

Anmäl dig här Anmälan är bindande

Ytterligare info kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den