1 heldag workshop Lisa Koser o Luke Sheahan 19okt 2022

“Feedback och samforskning i familjearbetet”

Denna utbildningsdag vänder sig till alla som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling inom socialtjänst, skola, BUP och behandlingsinstitutioner. Det är en utbildningsdag som kommer att handla om dialogiska utvärderings- och arbetsmodeller; samforskning och Feedback-orienterad dialogisk familjebehandling

Feedback-orienterad dialogisk familjebehandling

  • en modell för tydliga uppdrag med utvärdering integrerad i behandlingen
  • hjälper barn och vuxna att ge direkt feedback om samtalen
  • ökar delaktighet och aktivt deltagande från barn och vuxna
  • ökar samsyn och samverkan mellan utredare och utförare inom socialtjänsten
Lisa Koser och Luke Sheahan

Utbildningsdagen hålls av Lisa Koser och Luke Sheahan, socionomer och familjeterapeuter, verksamma i socialtjänsten, Bromma familje-behandlarteam. Peter Rober, familjebehandlare från Belgien, har utvecklat en modell som han kallar Feedback oriented dialogical family therapy. Brommateamet har översatt manualen och anpassat den till en svensk kontext. De utbildar nu andra familjebehandlarteam i Sverige i metod och förhållningssätt.

Alla som deltar i utbildningsdagen får manualen.

Tid
Onsdagen 19 oktober, kl. 09.00-16.00

Plats
Mötesplats, Göteborgs Föreningscenter, Södra Allégatan 1b
(nära Järntorget)

Kostnad
1 100 kr (moms tillkommer med 275 kr)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmäl dig här senast 30 september 2022
Anmälan är bindande

Ytterligare info: Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den