1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start14-15 februari 2024 Pågående

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem
Motsvarande 15 högskolepoäng

Start vt 2024

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2024, att för fjärde gången starta en
1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter.

Kursansvariga är Jonas Karlsson, Teo Keller och Lars Vennman
samtliga är socionomer och leg psykoterapeuter med
handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledarutbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad. Vi har tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som motsvarar 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd onsdag-torsdag, under ett år med start vt 2024. Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv. Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera. Hemuppgifter ges emellan kursdagarna. Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

GCK’s Handledarutbildning för Familjehemssekreterare uppfyller alla delar av de utbildningskrav inklusive ramavtalskrav som ställs inför upphandling med Skånes kommuner. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment såväl som handledning på handledning.

Tid
vt 2024: 14–15 feb 13-14/3, 10-11/4, 7-8/5
onsdag-torsdag (Obs i maj tisdag-onsdag)
Alla dagar kl. 09.00-16.00

ht 2024: 8 kursdagar
(datum meddelas senare)

Kostnad
39 000 kr (moms 25% tillkommer)

Lokal
GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Anmäl dig här!

Publicerat den