1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start vt2023

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem, Motsvarande 15 högskolepoäng

Start vt 2023

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB)
kommer under våren 2023, att för tredje gången starta
1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledarutbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad. Vi har tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd, under ett år med start vt 2023.
Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv. Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera. Hemuppgifter ges emellan kursdagarna. Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt 2023: 8 kursdagar
ht 2023: 8 kursdagar

Kostnad
19 500 kr plus moms per termin (totalt 2 terminer).

Lokal
GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Anmäl dig här!
Sista Anmälningsdatum
2022-12-15

Publicerat den