PÅGÅENDE 1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem start 15-16 mars 2023, FULLBOKAD

Kursstart vt 2023 Fullbokad
Anmäl ditt intresse till nästa kursstart vt 2024 via info@gck.nu

Fortbildning för Familjehemssekreterare/ Familjehemskonsulenter med Fokus på Handledning av Familjehem, Motsvarande 15 högskolepoäng

Start vt 2023

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB)
kommer under våren 2023, att för tredje gången starta en
1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/ familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledarutbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad. Vi har tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som motsvarar 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd onsdag-torsdag, under ett år med
start vt 2023. Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv. Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera. Hemuppgifter ges emellan kursdagarna. Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

GCK’s Handledarutbildning för Familjehemssekreterare uppfyller alla delar av de utbildningskrav inklusive ramavtalskrav som ställs inför upphandling med Skånes kommuner. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment såväl som handledning på handledning.

Kursansvariga är Jonas Karlsson tillsammans med Teo Keller och
Lars Vennman som alla är socionomer och leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt 2023: 15–16 mars, 12–13 april, 25–26 maj
(obs datum i maj är torsdag-fredag)
ht 2023: 30-31/8, 27-28/9, 25-26/10, 22-23/11, 20-21/12

Kostnad
39 000 kr (moms 25% tillkommer)

Lokal
GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Anmäl dig här!

Publicerat den