Om våra workshops och fredagsseminarier

Workshops

GCK anordnar regelbundet workshops inom det systemiska narrativa området. Vi anlitar både svenska och utländska föreläsare. Vår tanke är att dessa workshops ska skapa intresse och inspiration inom ett visst tema och utveckla deltagarnas tankar kring sitt arbete. Våra workshops är öppna för alla som är intresserade av att delta.

Våra workshops kan också ingå i de längre utbildningar som GCK anordnar och då är avgiften inkluderad i utbildningskostnaden.

Fredagsseminarier

Fredagsseminarierna startade vi med år 2014 som ett sätt att skapa ett forum för professionella att mötas och ta del av inspirerande presentationer av olika systemiska och narrativa idéer.

Fredagsseminarierna hålls vissa 
fredagar mellan kl. 13.00–15.00 (ibland t.o.m. kl. 15.30) 
på Briggen, Fjärde Långgatan 5 och vi bjuder på fika.

Seminariet är kostnadsfritt men man behöver anmäla sig för att vi ska veta hur många som kommer. På grund av storleken på lokal behöver vi begränsa antalet deltagare till 25 stycken och ”först till kvarn” gäller för anmälan. Kom ihåg att avanmäla dig om du får förhinder och inte kan gå. Vi upprättar reservlista och kan då erbjuda platsen till någon annan.