GCK och medarbetare 2016 feb. IMG_3141-300x225Vad och vilka vi är
GCK AB är ett konsult- och utbildningsföretag. Vi utgår ifrån ett systemiskt/narrativt förhållningssätt som betonar människors resurser och möjligheter att skapa nya konstruktiva sammanhang. Utifrån ett salutogent synsätt vill vi betona framtid, hopp och drömmar i människors liv för att möjliggöra nya förmågor att utvecklas. I vårt arbete värnar vi om mångfald och respekt för varje enskild individ utifrån etnisk tillhörighet, religion, klass, kön och sexuell läggning.

Vad vi gör
Vi erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling till organisationer inom både privat och offentlig verksamhet. Våra insatser kan vara handledning, utbildningsinsatser, familjeterapi, organisationsutveckling, ledarstöd individuellt eller i grupp, teambildning mm.

Vilka vi är
GCK har sedan starten 1992 arrangerat utbildningar för socialtjänst, skola, barnpsykiatri och behandlingsinstitutioner. Inom dessa områden har vi även erbjudit handledning och stöd till organisationen.

I december 2011 ombildades GCK genom sammanslagning av GCK, KORG (Korsvägens organisationsgrupp) och Systemic Workers Scandinavia till GCK AB (Göteborgs Centrum för kompetensutveckling AB) och vi blev totalt sju delägare.
Sedan april 2017 är Ilze Norman en av delägarna i GCK och från och med januari 2019 har Mattias Gullberg, Jonas Karlsson och Teo Keller anslutit till delägarskaran. Vi är nu elva delägare (se fliken intill för presentation av delägarna).

Se våra Medarbetare  i GCK presenteras under fliken Medarbetare

Vårt internationella nätverk
Under de senaste åren har vi utvecklat samarbete med ett flertal internationella institut; Kensington Consultation Centre, KCC i London, Dulwich Centre och Narrative Practices Adelaide i Australien, Marlborough Family Service, London, TAOS Institute, USA och The International Center for Clinical Excellence, ICCE, USA.

Samarbetet med Peter Lang från KCC och Michael White från Dulwich Centre har gett oss tillgång till ett brett internationellt nätverk som gjort det möjligt för oss att bjuda in kända internationella föreläsare och forskare, både som lärare i våra utbildningar och för att hålla seminarier och workshops för en bredare publik. Några av våra samarbetspartners idag är Maggie Carey, John Burnham, Glenda Fredman, Scott Miller, Eia Asen och Kenneth Gergen.

Var vi finns
I och med bygget av Västlänken kommer vi från 23 oktober 2017 att ha våra lokaler på Fjärde Långgatan 5.

Vi avslutar en lång epok, 1999-2017 då vi haft våra lokaler på Södra vägen 61, vid Korsvägen – Johannebergs Landeri, en gammal vacker kulturmärkt fastighet med en charmig innergård. En mötesplats i Göteborg för människor från olika arbetsplatser och ett levande centrum för professionella som utvecklats i sitt arbete.