Vad och vilka vi är
GCK AB är ett konsult- och utbildningsföretag. Alla medarbetare bedriver också psykoterapi för enskilda, par och familjer inom ramen för samtalsmottagningen.
Vi utgår ifrån ett systemiskt narrativt förhållningssätt som betonar människors resurser och möjligheter att skapa nya konstruktiva sammanhang. Utifrån ett salutogent synsätt vill vi betona framtid, hopp och drömmar i människors liv för att möjliggöra nya förmågor att utvecklas.
I vårt arbete värnar vi om mångfald och respekt för varje enskild individ utifrån etnisk tillhörighet, religion, klass, kön och sexuell läggning. ​
GCK har sedan starten 1992 arrangerat utbildningar för socialtjänst, skola, barnpsykiatri och behandlingsinstitutioner. Inom dessa områden har vi även erbjudit handledning och stöd till organisationen.

Vi finns på Fjärde Långgatan 5, Göteborg    Karta


Vårt internationella nätverk
Under de senaste åren har vi utvecklat samarbete med ett flertal internationella institut; Kensington Consultation Centre, KCC i London, Dulwich Centre och Narrative Practices Adelaide i Australien, Marlborough Family Service, London, TAOS Institute, USA och The International Center for Clinical Excellence, ICCE, USA.

Samarbetet med Peter Lang från KCC och Michael White från Dulwich Centre har gett oss tillgång till ett brett internationellt nätverk som gjort det möjligt för oss att bjuda in kända internationella föreläsare och forskare, både som lärare i våra utbildningar och för att hålla seminarier och workshops för en bredare publik. Några av våra samarbetspartners idag är Maggie Carey, John Burnham, Glenda Fredman, Scott Miller, Eia Asen och Kenneth Gergen.