Utbildning i Relationell kapacitet – att skapa effektiva och lösningsfokuserade samverkansrelationer

I samarbete med Joint Action Analytics, Danmark, arrangerar GCK en ny 4-dagars utbildning.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, samordnare eller projektledare i offentlig verksamhet.

Modern forskning visar att effektiv samverkan är avgörande för att lyckas med de utmaningar som vi möter inom välfärdssektorn.
Ofta visar det sig dock att samverkan är svår att få till, särskilt när det gäller de mest komplexa utmaningarna där många aktörer
är inblandade. Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din kompetens att leda komplexa samarbetsprocesser
– hur man kan förstå dem och hur man kommer vidare.

Utbildningens mål
Utbildningen är baserad på ny forskning och matchar Tillitsdelegationens rekommendationer. Den syftar till att stärka deltagarnas
förmåga att utveckla och leda effektiva tvärsektoriella arbetsprocesser bland annat genom att använda digitala analysmodeller för samverkan. Deltagarna arbetar praktiskt med reella utmaningar i sina egna organisationer under utbildningens gång.
Ladda ned Kursplan här!

Under och efter utbildningen har du utvecklat din färdighet och förmåga till:
– Att förstå och kunna arbeta med tvärorganisatoriska utvecklings- och förändringsprocesser.
– Att skapa delaktighet, samarbete och engagemang i samverkans- och förändringsprocesser.
– Att använda konkreta metoder och modeller för att stödja organisatoriska utvecklings- och förändringsprocesser.

Kostnad
18 900 kr (moms 25% tillkommer)
Fika fm och em samt studiematerial ingår.
4 personer eller fler från samma förvaltning/betalningsansvarig erhåller 20% rabatt
Gruppen kommer bestå av max 18 deltagare.

Omfattning
4 kursdagar, kl. 09.00 -16.00
Handledning 2 tillfällen i mindre grupper

Plats
GCK’s lokaler på Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Information kan ges av de kursansvariga
Hilde Rikter Svendsen hilde.rikter.svendsen@telia.com
Kristoffer Nyman k.nyman@outlook.com

Anmälan
Information och anmälan, ta kontakt med kursansvariga!

Publicerat den