Fredagsseminarium 30 september 2022 kl 13-15 “UngÖst – en pågående process” med Sara Reiss, Danne Larsson m.fl.

Kostnadsfritt Fredagsseminarium
“UngÖst – en pågående process”

Enheten UngÖst startade som ett ESF-finansierat projekt 2016 och är idag en ordinarie verksamhet inom socialförvaltningen Nordost, Göteborgs stad. UngÖst är en enhet där flera olika funktioner samverkar för att ge stöd till ungdomar och unga vuxna i åldern 10–25 år som på olika sätt befinner sig i en utsatt situation. De kan till exempel ha problematisk skolfrånvaro, riskera dras in i kriminella gäng, vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck eller ha psykisk ohälsa.

I UngÖst arbetar ungdomsbehandlare och koordinatorer.
Det unika är, att dessa funktioner finns under ett och samma tak,
inte bara organisatorisk utan även rent fysiskt.

Vi, Sara Reis metodhandledare, Danne Larsson EC,
Jessica Norlin Gabrielsson och Madeleine Johansson,
kommer att berätta om enheten UngÖst och det arbete som vi utför tillsammans med ungdomarna. Ungdomarnas process, från det att de möter oss på UngÖst första gången, till dess att de lämnar oss. Vi kommer även att prata om arbetsgruppens process från projektstart till där vi är nu. Dessutom kommer vi att informera om delar i projektet, där arbetsgrupperna i enheten har genomgått sina egna resor, t.ex. samverkans-projektet RSGU med Räddningstjänsten och ArbVux i olika omgångar, hur det har formats och utvecklats över tid. “Pizzatjötet” på stadsdelens mötesplats, där ett gäng killar tog chansen att tillsammans med personal från UngÖst och personal från mötesplatsen, utforska begreppet heder tillsammans.

Plats GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Anmäl dig här!

Publicerat den