Fredagsseminarium 21april 2023, kl.13.00-15.00 “Tillitsbaserat ledarskap i praktiken”

Kostnadsfritt Fredagsseminarium
“Tillitsbaserat ledarskap i praktiken”
med Socialtjänsten i Svenljunga

Sandra Larewall, socialchef, Ulrika Hautala Enhetschef IFO
samt Michaela Andersson, handläggare IFO, barn och unga

Svenljunga är en kommun med många utmaningar – hög socioekonomisk belastning, låg utbildningsnivå, höga ohälsotal,
låg framtidstro och svårt att rekrytera utbildad personal till de kommunala verksamheterna. För sex år sedan inledde socialtjänsten i Svenljunga ett förändringsarbete grundat i systemiskt tänkande och tillitsbaserat ledarskap. Ulrika, Sandra och Michaela kommer att prata om denna resa och berätta om utmaningar och framgångsfaktorer. De kommer också att ge konkreta exempel på hur detta arbete visar sig i praktiken för medarbetare, chefer och kommuninvånare.

Tid
21april 2023, kl.13.00-15.00

Plats
GCK´s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Anmälan görs till info@gck.nu
(ange namn, mejladress, arbetsplats samt datum för seminariet)
eller via hemsidan www.gck.nu

Publicerat den