Tidigare workshops och fredagsseminarier

Workshops

Halvdag workshop 2 mars 2023 med Rolf Agaton “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan Vägen tillbaka till skolan!”

“Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan Vägen tillbaka till skolan!” Föreläsning/Workshop med Rolf Agaton Genom två korta föreläsningar med kopplade workshops kommer vi att få inblick i ett beprövat sätt att få tillbaka barn och ungdomar till skolan. Rolf kommer på Show by button

1 heldag workshop med Sara Andersson och Anna Bergkvist 27 januari 2023

“Om gängkriminalitet sett ur två olika perspektiv” Gängkriminalitet är en av vår tids stora utmaningar. Även om Polisens arbete är livsviktigt behövs samlade insatser i hela välfärdsapparaten för att nå resultat. För att åstadkomma detta krävs innovationer och mod för Show by button

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 9-11november 2022 i Göteborg

1 Introduktionsdag 9 november2 Utbildningsdagar 10-11 novembermed Magnus Ringborg För tolfte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där Show by button

1 heldag workshop Lisa Koser o Luke Sheahan 19okt 2022

“Feedback och samforskning i familjearbetet” Denna utbildningsdag vänder sig till alla som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling inom socialtjänst, skola, BUP och behandlingsinstitutioner. Det är en utbildningsdag som kommer att handla om dialogiska utvärderings- och arbetsmodeller; Show by button

1 halvdag workshop med Teres Hjärpe 16november 2022

“Bland känslor, siffror och dokument – en temadag om sifferstyrning och emotionellt lönearbete i Socialtjänsten” Teres Hjärpe är forskare och lärare på Socialhögskolan i Lund. Teres avhandling från 2020 handlar om hur sifferstyrning påverkar vardagsarbetet i Socialtjänsten. För närvarande arbetar Show by button

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT i Göteborg 25, 26-27 och 28 april 2022

1 Introduktionsdag 25 april (Platser finns)2 Utbildningsdagar 26-27 april (Platser finns)1 Fördjupningsdag 28 april (1 plats finns)med Magnus Ringborg och Sandra Nilsson       För elfte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft Show by button

Utvärdering av familjebehandling 27 okt 2021

1 dag workshopUtvärdering av familjebehandlingEn modell för att få med familjens röst Hur vet vi om det vi gör, gör en skillnad?Hur tar vi till vara på familjens kompetens?Hur når vi de tveksamma?Hur gör vi barnen delaktiga? Denna utbildningsdag vänder Show by button

Feedback Informed Treatment 11 jan 2022 INSTÄLLD pga Pandemin

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling       Inbjuder till en workshopdag med Scott D. Miller  Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt, FIT Den här workshopdagen med Scott Miller vänder sig till dig som vill få en fördjupad Show by button

start gck
1 dag workshop med ScottDMiller Feedback Informed Treatment 11januari 2022 INSTÄLLD pga pandemin

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling                        Inbjuder till en workshopdag med Scott D. Miller  Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt, FIT Den här workshopdagen med Scott Miller vänder sig till dig Show by button

Advanced Intensive Training FIT, 3dagar ONLINE

12-14 januari 2022utbildningsdagarna hålls online Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark För nionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training Feedback Informed Treatment (FIT) i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en workshop med Scott Miller. Utbildningen kommer Show by button

Fredagsseminarier

Fredagsseminarium 3 februari 2023, kl. 13.00-15.00 ”Det.mänskliga mötets kraft”

Kostnadsfritt Fredagsseminarium ”Det mänskliga mötets kraft” Louise Åkerström Louise arbetar som familjebehandlare och Marte Meo-handledare i Skara kommun. Hon är vidareutbildad inom existensiell terapi och kombinerar det existensiella perspektivet med familjebehandling i det dagliga arbetet inom Socialtjänsten. Louise har fördjupat Show by button

Fredagsseminarium 30 september 2022 kl 13-15 “UngÖst – en pågående process” med Sara Reiss, Danne Larsson m.fl.

Kostnadsfritt Fredagsseminarium “UngÖst – en pågående process” Enheten UngÖst startade som ett ESF-finansierat projekt 2016 och är idag en ordinarie verksamhet inom socialförvaltningen Nordost, Göteborgs stad. UngÖst är en enhet där flera olika funktioner samverkar för att ge stöd till Show by button

Fredagsseminarium 13 maj 2022, kl. 13.00-15.30 “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan” med Rolf Agaton FULLBOKAT

Kostnadsfritt fredagsseminarium Stort intresse att delta i detta fredagsseminarium och det är FULLBOKAT ”Skolrelaterad familjebehandling ochFokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan” Rolf Agaton har arbetat med samverkan kring problematisk skolfrånvaro i olika sammanhang under 15 år Skolrelaterad familjebehandling handlar Show by button

Fredagsseminarium 29 april 2022, kl. 13.00-15.00 ”Om män som förövare och offer eller kanske både och” med Tomas Stacewicz FULLBOKAT

Kostnadsfritt fredagsseminariumStort intresse att delta i detta fredagsseminarium och det är FULLBOKAT ”Om män som förövare och offer eller kanske både och” Tomas Stacewicz arbetar på Kriscentrum för män i Göteborg. Där möter han män ifrån olika socialgrupper, i olika Show by button

Fredagsseminarium 18 mars 2022 kl. 13.00-15.00 FULLBOKAT ”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete” med Bettan Byvald och Andreas Vetterberg

”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete” Bettan Byvald har arbetat i de Nordöstra stadsdelarna i Göteborg i över 30 år. Hon har alltid varit en socialarbetare som arbetat utifrån sina värderingar med ett starkt klientperspektiv. Det har Show by button

Styrkan i Vi:et 8 oktober 2021

– Om gruppbehandling för ungdomar med sexuell övergreppsproblematik Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon8 oktober 2021, kl. 13.00 – 15.00 På ungdomsmottagningen i Olskroken arbetar Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon bland annat med projektet ”Ung utsatt”. Victoria som psykolog och Jennie Show by button

Tillitsreformen och Jonna Bornemarks filosofi

17 september 2021Seminariet hölls av Hedvig Westerström och Lars Ljungman från GCK Med fokus på hur man som chef/ledare kan agera utifrån regeringens tillitsreform som nu är tänkt att implementeras inom all offentlig verksamhet som ett alternativ till New Public Show by button

Att möta barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet 12 november 2021 FULLBOKAD

Kostnadsfritt Fredagsseminarium medSusanne Ericson och Anders Smith Jonsson12 november 2021, kl. 13.00 – 15.00 Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson arbetar på Bojen, och är socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn i utsatta livssituationer. Bojen är en förening Show by button

Fredagsseminarier hösten 2021 för chefer och ledare 3december FULLBOKAD

Nu äntligen har restriktionerna lättat och vi satsar lite extra på fredagsseminarier (live, i våra lokaler i Briggen) i höst. Vi har fokuserat på att ge ledare och chefer lite extra påfyllning och har därför satt in tre seminarier som Show by button