Tidigare workshops och fredagsseminarier

Workshops

Halvdag workshop 2 mars 2023 med Rolf Agaton “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan Vägen tillbaka till skolan!”

“Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan Vägen tillbaka till skolan!” Föreläsning/Workshop med Rolf Agaton Genom två korta föreläsningar med kopplade workshops kommer vi att få inblick i ett beprövat sätt att få tillbaka barn och ungdomar till skolan. Rolf kommer på Show by button

1 heldag workshop med Lars Westerstörm 31 mars 2023

Sexuella övergrepp och kränkningar mot barn, skyddsarbete och professionell samverkan Lars Westerström Specialistläkare i barnpsykiatri och systemisk familjeterapeut. Hur skall vi hjälpa barn och anhöriga (som kan vara misstänkta förövare) att leva vidare efter en anmälan om övergrepp? Hur kan Show by button

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 26-28 april 2023 i Göteborg FULLBOKAT

FULLBOKAT april 20231 Introduktionsdag 26 april2 Utbildningsdagar 27-28 aprilmed Magnus Ringborg För trettonde gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Show by button

1 heldag workshop med Sara Andersson och Anna Bergkvist 27 januari 2023

“Om gängkriminalitet sett ur två olika perspektiv” Gängkriminalitet är en av vår tids stora utmaningar. Även om Polisens arbete är livsviktigt behövs samlade insatser i hela välfärdsapparaten för att nå resultat. För att åstadkomma detta krävs innovationer och mod för Show by button

3 dagar Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment FIT, 9-11maj 2023

För tionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment, FIT i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en workshopdag med Scott Miller. Utbildningen kommer att ge en fördjupad kunskap om principerna och praktiken Show by button

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 9-11november 2022 i Göteborg

1 Introduktionsdag 9 november2 Utbildningsdagar 10-11 novembermed Magnus Ringborg För tolfte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där Show by button

1 heldag workshop Lisa Koser o Luke Sheahan 19okt 2022

“Feedback och samforskning i familjearbetet” Denna utbildningsdag vänder sig till alla som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling inom socialtjänst, skola, BUP och behandlingsinstitutioner. Det är en utbildningsdag som kommer att handla om dialogiska utvärderings- och arbetsmodeller; Show by button

1 halvdag workshop med Teres Hjärpe 16november 2022

“Bland känslor, siffror och dokument – en temadag om sifferstyrning och emotionellt lönearbete i Socialtjänsten” Teres Hjärpe är forskare och lärare på Socialhögskolan i Lund. Teres avhandling från 2020 handlar om hur sifferstyrning påverkar vardagsarbetet i Socialtjänsten. För närvarande arbetar Show by button

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT i Göteborg 25, 26-27 och 28 april 2022

1 Introduktionsdag 25 april (Platser finns)2 Utbildningsdagar 26-27 april (Platser finns)1 Fördjupningsdag 28 april (1 plats finns)med Magnus Ringborg och Sandra Nilsson       För elfte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft Show by button

Utvärdering av familjebehandling 27 okt 2021

1 dag workshopUtvärdering av familjebehandlingEn modell för att få med familjens röst Hur vet vi om det vi gör, gör en skillnad?Hur tar vi till vara på familjens kompetens?Hur når vi de tveksamma?Hur gör vi barnen delaktiga? Denna utbildningsdag vänder Show by button

Fredagsseminarier

Fredagsseminarium 21april 2023, kl.13.00-15.00 “Tillitsbaserat ledarskap i praktiken”

Kostnadsfritt Fredagsseminarium”Tillitsbaserat ledarskap i praktiken” med Socialtjänsten i Svenljunga Sandra Larewall, socialchef, Ulrika Hautala Enhetschef IFOsamt Michaela Andersson, handläggare IFO, barn och unga Svenljunga är en kommun med många utmaningar – hög socioekonomisk belastning, låg utbildningsnivå, höga ohälsotal, låg framtidstro Show by button

Fredagsseminarium 17 mars 2023, kl. 13.00-15.00 “Spår i kroppen” om kvinnohälsa, trauma och bemötande – Lisa Keller Altvall

Kostnadsfritt Fredagsseminarium”Spår i kroppen” Om kvinnohälsa, trauma och bemötande Lisa Keller Altvall arbetar på Närhälsan Angered Rehabmottagning och i Vulvateamet på Angereds Närsjukhus. Hon är leg. fysioterapeut med fördjupad kompetens inom kvinnohälsa såsom gynekologi, urologi och obstetrik. Hon blev vald Show by button

Fredagsseminarium 3 februari 2023, kl. 13.00-15.00 ”Det.mänskliga mötets kraft”

Kostnadsfritt Fredagsseminarium ”Det mänskliga mötets kraft” Louise Åkerström Louise arbetar som familjebehandlare och Marte Meo-handledare i Skara kommun. Hon är vidareutbildad inom existensiell terapi och kombinerar det existensiella perspektivet med familjebehandling i det dagliga arbetet inom Socialtjänsten. Louise har fördjupat Show by button

Fredagsseminarium 30 september 2022 kl 13-15 “UngÖst – en pågående process” med Sara Reiss, Danne Larsson m.fl.

Kostnadsfritt Fredagsseminarium “UngÖst – en pågående process” Enheten UngÖst startade som ett ESF-finansierat projekt 2016 och är idag en ordinarie verksamhet inom socialförvaltningen Nordost, Göteborgs stad. UngÖst är en enhet där flera olika funktioner samverkar för att ge stöd till Show by button

Fredagsseminarium 13 maj 2022, kl. 13.00-15.30 “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan” med Rolf Agaton FULLBOKAT

Kostnadsfritt fredagsseminarium Stort intresse att delta i detta fredagsseminarium och det är FULLBOKAT ”Skolrelaterad familjebehandling ochFokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan” Rolf Agaton har arbetat med samverkan kring problematisk skolfrånvaro i olika sammanhang under 15 år Skolrelaterad familjebehandling handlar Show by button

Fredagsseminarium 29 april 2022, kl. 13.00-15.00 ”Om män som förövare och offer eller kanske både och” med Tomas Stacewicz FULLBOKAT

Kostnadsfritt fredagsseminariumStort intresse att delta i detta fredagsseminarium och det är FULLBOKAT ”Om män som förövare och offer eller kanske både och” Tomas Stacewicz arbetar på Kriscentrum för män i Göteborg. Där möter han män ifrån olika socialgrupper, i olika Show by button

Fredagsseminarium 18 mars 2022 kl. 13.00-15.00 FULLBOKAT ”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete” med Bettan Byvald och Andreas Vetterberg

”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete” Bettan Byvald har arbetat i de Nordöstra stadsdelarna i Göteborg i över 30 år. Hon har alltid varit en socialarbetare som arbetat utifrån sina värderingar med ett starkt klientperspektiv. Det har Show by button

Styrkan i Vi:et 8 oktober 2021

– Om gruppbehandling för ungdomar med sexuell övergreppsproblematik Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon8 oktober 2021, kl. 13.00 – 15.00 På ungdomsmottagningen i Olskroken arbetar Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon bland annat med projektet ”Ung utsatt”. Victoria som psykolog och Jennie Show by button

Tillitsreformen och Jonna Bornemarks filosofi

17 september 2021Seminariet hölls av Hedvig Westerström och Lars Ljungman från GCK Med fokus på hur man som chef/ledare kan agera utifrån regeringens tillitsreform som nu är tänkt att implementeras inom all offentlig verksamhet som ett alternativ till New Public Show by button

Att möta barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet 12 november 2021 FULLBOKAD

Kostnadsfritt Fredagsseminarium medSusanne Ericson och Anders Smith Jonsson12 november 2021, kl. 13.00 – 15.00 Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson arbetar på Bojen, och är socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn i utsatta livssituationer. Bojen är en förening Show by button