Tidigare workshops och fredagsseminarier

Workshops

3 dagar Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 4-6mars 2024 Göteborg, obs: Magnus Ringborg har fått förhinder och kommer inte närvara.

För femtonde gången anordnar Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression. Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och Show by button

Fredagsseminarium 13oktober 2023, kl.13.00-15.00 “Häst-understödda förändringsarbeten” med Karin Wideström

Kostnadsfritt Fredagsseminarium”Häst-understödda förändringsarbeten – kraftfulla verktyg vi inte fullt ut hanterar” Karin Wideström är socionom, familjebehandlare och facilitator för hästunderstödda insatser. Hon driver den certifierade ”Grön Arenagården Fagerhults Häst” som erbjuder hästunderstödda tjänster för människor i utsatta livslägen. Inom pedagogik, Show by button

1 heldag workshop “Värdighet, Våld, Motstånd och Språkets Makt” med Allan Wade 10 oktober 2023

Värdighet, Våld, Motstånd och Språkets Makt (In Dignity: Violence, Resistance and the Power in Language) Allan Wade, familjeterapeut och brottsofferforskare, verksam vid Centre for Response-Based Practice i Duncan, Kanada. Allan har en Ph.D. inom psykologi och specifikt inom mikroanalys av Show by button

INSTÄLLD: 1 heldagsföreläsning/workshop “Låt oss tala om ätstörningar” med Katarina Andersson Eklund 20oktober2023

“Låt oss tala om ätstörningar” Ätstörningsproblematik bland barn och ungdomar har blivit allt vanligare i takt med att den psykiska ohälsan hos unga ökat under de senaste decennierna. Det skapar ett stort lidande för de drabbade, deras familjer, vänner och Show by button

3 dagar Avancerad Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT, 1-3november 2023 i Göteborg

För 14:e gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Sandra Nilsson är certifierad ABFT-terapeut sedan 2016 och håller på att utbilda sig till utbildare och handledare i ABFT och har således ett direkt samarbete med Center for Family Intervention Science, Show by button

Halvdag workshop 2 mars 2023 med Rolf Agaton “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan Vägen tillbaka till skolan!”

“Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan Vägen tillbaka till skolan!” Föreläsning/Workshop med Rolf Agaton Genom två korta föreläsningar med kopplade workshops kommer vi att få inblick i ett beprövat sätt att få tillbaka barn och ungdomar till skolan. Rolf kommer på Show by button

1 heldag workshop med Lars Westerstörm 31 mars 2023

Sexuella övergrepp och kränkningar mot barn, skyddsarbete och professionell samverkan Lars Westerström Specialistläkare i barnpsykiatri och systemisk familjeterapeut. Hur skall vi hjälpa barn och anhöriga (som kan vara misstänkta förövare) att leva vidare efter en anmälan om övergrepp? Hur kan Show by button

Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 26-28 april 2023 i Göteborg FULLBOKAT

FULLBOKAT april 20231 Introduktionsdag 26 april2 Utbildningsdagar 27-28 aprilmed Magnus Ringborg För trettonde gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi. Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Show by button

1 heldag workshop med Sara Andersson och Anna Bergkvist 27 januari 2023

“Om gängkriminalitet sett ur två olika perspektiv” Gängkriminalitet är en av vår tids stora utmaningar. Även om Polisens arbete är livsviktigt behövs samlade insatser i hela välfärdsapparaten för att nå resultat. För att åstadkomma detta krävs innovationer och mod för Show by button

3 dagar Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment FIT, 9-11maj 2023

För tionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training in Feedback Informed Treatment, FIT i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en workshopdag med Scott Miller. Utbildningen kommer att ge en fördjupad kunskap om principerna och praktiken Show by button

Fredagsseminarier

Fredagsseminarium 16 februari 2024 “Mod att lyssna” med Elisabet Tyrenius kl.13.00-15.00

Kostnadsfritt Fredagsseminarium “Mod att lyssna” Elisabet Tyrenius är specialpedagog, författare, föreläsare och doula med drygt 30 års erfarenhet av arbete med människor. Hon föreläser bland annat på Sjuksköterske-programmet i Högskolan Väst och Psykologiska institutionen på Göteborgs Universitet. Fokus på seminariet Show by button

Fredagsseminarium 24 november 2023 “BiFF – Barn i Föräldrars Fokus” med Christer Madsen och Anne Larsson kl.13.00-15.00

Kostnadsfritt Fredagsseminarium”BiFF – Barn i Föräldrars Fokus” Christer Madsen och Anne Larsson arbetar som familjebehandlare på Resursenheten Familj i Göteborgs stad Hisingen.De har mångårig erfarenhet av att arbeta med föräldrar som befinner sig i svåra vårdnadstvister. De arbetar med dem i Show by button

Fredagsseminarium 22 september 2023, kl. 13.00-15.00 “Att nå ut till, stärka och inkludera unga som befinner sig i riskmiljöer” med Siri Westby

Kostnadsfritt Fredagsseminarium“Att nå ut till, stärka och inkludera unga som befinner sig i riskmiljöer” Siri Westby är i grunden Europavetare och arbetar som projektledare och verksamhetsutvecklare vid den ideella organisationen MiM Kunskapscentrum i Göteborg. MiM har i över tjugo års Show by button

Fredagsseminarium 21april 2023, kl.13.00-15.00 “Tillitsbaserat ledarskap i praktiken”

Kostnadsfritt Fredagsseminarium”Tillitsbaserat ledarskap i praktiken” med Socialtjänsten i Svenljunga Sandra Larewall, socialchef, Ulrika Hautala Enhetschef IFOsamt Michaela Andersson, handläggare IFO, barn och unga Svenljunga är en kommun med många utmaningar – hög socioekonomisk belastning, låg utbildningsnivå, höga ohälsotal, låg framtidstro Show by button

Fredagsseminarium 17 mars 2023, kl. 13.00-15.00 “Spår i kroppen” om kvinnohälsa, trauma och bemötande – Lisa Keller Altvall

Kostnadsfritt Fredagsseminarium”Spår i kroppen” Om kvinnohälsa, trauma och bemötande Lisa Keller Altvall arbetar på Närhälsan Angered Rehabmottagning och i Vulvateamet på Angereds Närsjukhus. Hon är leg. fysioterapeut med fördjupad kompetens inom kvinnohälsa såsom gynekologi, urologi och obstetrik. Hon blev vald Show by button

Fredagsseminarium 3 februari 2023, kl. 13.00-15.00 ”Det.mänskliga mötets kraft”

Kostnadsfritt Fredagsseminarium ”Det mänskliga mötets kraft” Louise Åkerström Louise arbetar som familjebehandlare och Marte Meo-handledare i Skara kommun. Hon är vidareutbildad inom existensiell terapi och kombinerar det existensiella perspektivet med familjebehandling i det dagliga arbetet inom Socialtjänsten. Louise har fördjupat Show by button

Fredagsseminarium 30 september 2022 kl 13-15 “UngÖst – en pågående process” med Sara Reiss, Danne Larsson m.fl.

Kostnadsfritt Fredagsseminarium “UngÖst – en pågående process” Enheten UngÖst startade som ett ESF-finansierat projekt 2016 och är idag en ordinarie verksamhet inom socialförvaltningen Nordost, Göteborgs stad. UngÖst är en enhet där flera olika funktioner samverkar för att ge stöd till Show by button

Fredagsseminarium 13 maj 2022, kl. 13.00-15.30 “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan” med Rolf Agaton FULLBOKAT

Kostnadsfritt fredagsseminarium Stort intresse att delta i detta fredagsseminarium och det är FULLBOKAT ”Skolrelaterad familjebehandling ochFokuserad samverkan – vägen tillbaka till skolan” Rolf Agaton har arbetat med samverkan kring problematisk skolfrånvaro i olika sammanhang under 15 år Skolrelaterad familjebehandling handlar Show by button

Fredagsseminarium 29 april 2022, kl. 13.00-15.00 ”Om män som förövare och offer eller kanske både och” med Tomas Stacewicz FULLBOKAT

Kostnadsfritt fredagsseminariumStort intresse att delta i detta fredagsseminarium och det är FULLBOKAT ”Om män som förövare och offer eller kanske både och” Tomas Stacewicz arbetar på Kriscentrum för män i Göteborg. Där möter han män ifrån olika socialgrupper, i olika Show by button

Fredagsseminarium 18 mars 2022 kl. 13.00-15.00 FULLBOKAT ”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete” med Bettan Byvald och Andreas Vetterberg

”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete” Bettan Byvald har arbetat i de Nordöstra stadsdelarna i Göteborg i över 30 år. Hon har alltid varit en socialarbetare som arbetat utifrån sina värderingar med ett starkt klientperspektiv. Det har Show by button