Professionell utveckling genom utbildning – chefshandledning på systemisk grund

Syfte

Professionellt lärande och metodutveckling inom ramen för coachaning och handledning. Deltagarnas egen praktik och reflektion är viktiga inslag för lärande i gruppen.

Deltagare: En grupp på ca 5-12 deltagare.

Upplägg

Vi träffas vid 6 halvdagar under en termin. Varje tillfälle ramas in av ett tema/verktyg som presenteras kort. Lärandet sker genom att i olika övningar tillämpa verktyget och i handledning diskutera exemplen.
Under handledningstillfällen tränar vi metoden och ger handledning runt en fråga/ett tema. Vi varvar arbete i hela gruppen, i mindre grupper eller par. På slutet av varje tillfälle sker reflektion runt lärandet samt förberedelse för självvald:

1/ Egen hemtagningsuppgift: t ex. detta vill jag träna på, detta vill jag göra mera av/mindre av? 2/ Ev. gemensam hemtagningsuppgift.

Litteratur

Inför varje tillfälle finns referenslitteratur rekommenderad och material som delas ut.

Exempel på teman

  • Språket som förändringsredskap, Domänbegreppen. Det goda samtalet.
  • Att utforska och samskapa mening i språket. Personpositioner.
    Reflekterande team.
  • Neutralitet. Cirkulär intervjumetodik. Olika typer av frågor.
  • Styrkebaserade berättelser, abilityspotting, labelling. Identitet.
  • Lösningsfokuserad metod: skalfrågor, undantagsfrågor, mirakelfrågan.
  • AI, bekräftande utforskning/intervju, i 5 D process, loopar över tid som genererar ett bekräftande positivt samtal. Frågor om drömmar och framtid.
  • Det förtroendefulla samtalet

Omfattning:  Sex halvdagar under en termin

Kursstart:     Enligt önskemål

Kostnad:       32 000 kr per grupp om högst 6 deltagare.

Vid större grupp, pris efter överenskommelse.

Kurslärare:   2 lärare från GCK, kontaktperson Håkan Sundkvist

Publicerat den