Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan start vt 2024

Fem heldagar
GCK erbjuder för fjärde gången denna ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap där ledaren kan stötta och ta tillvara medarbetarnas kompetens och resurser att möta medborgarnas behov. Deltagarna kommer att få pröva nya metoder och redskap som ger stöd i att möta komplexa utmaningar i verksamheten. Metoderna fungerar såväl i dialog med arbetsgrupper som med enskilda medarbetare.

”Som relativt nybakad gruppledare ger denna utbildning, både till innehåll och form, en förståelse för hur gruppledare kan skapa positiva processer utifrån tillitsbaserat ledarskap.

Hilde och Hedvig som håller i utbildningen genomför denna i ett strikt tillitsbaserat förhållningssätt vilket ger deltagarna direkt erfarenhet av innehållet i utbildningen. Rekommenderas varmt.”
Pierre Strömberg, Södertälje Kommun, deltagare första utbildningsgruppen

Utbildningen vänder sig till: nya såväl som erfarna ledare, metodhandledare och verksamhetsutvecklare inom offentlig verksamhet, privat verksamhet, stiftelser och frivilligorganisationer. Utbildningen vänder sig även till den som planerar att vara en framtida ledare eller arbetar med processledning i olika projekt och verksamheter.

Utbildningen kommer att utgå ifrån:

  • En systemteoretisk plattform
  • Dina styrkor och förmågor och vad som ger dig energi
  • Dina praktiska erfarenheter och dagsaktuella frågor och dilemman
  • Ett processinriktat pedagogiskt upplägg

Kostnad
11 300 kr (moms 25% tillkommer)
I priset ingår kursmaterial samt fika fm och em
Gruppen kommer bestå av ca 15 deltagare.

Tid
vt 2024

Dag 1: 2 februari
Dag 2: 1 mars
Dag 3: 5 april
Dag 4: 3 maj
Dag 5: 31 maj
Alla kursdagar kl. 09.00 -16.00

Plats
GCK’s lokaler, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Vi är redo för att starta igen- kommer Du med!?

Information kan ges av de kursansvariga
Hedvig Westerström, hedvigwesterstrom@yahoo.se
Hilde Rikter Svendsen, hilde.rikter.svendsen@telia.com

Anmälan
Anmäl dig här 

Publicerat den