Nyhetsutskick

Med lite god vilja kan man ana att våren är på väg. Fåglarna kvittrar mer ljudligt och snödroppar och krokus har slagit ut och redan blommat över. För den som har trädgård är det nog hög tid att börja rensa i rabatter och luckra upp jorden. Kom ihåg att njuta av all natur som finns runt omkring oss i skog och mark, när naturen nu vaknar till liv igen.

Så här i april och påsktid så skickar vi ut årets andra nyhetsbrev för att inspirera och bjuda in till olika spännande aktiviteter som GCK erbjuder.

Fredagen den 6 mars höll GCK ett fullsatt fredagsseminarium om ”Hemmasittare”. Föreläsare var Bodil Johansson från Resursteamet Norra Hisingen i Göteborg.  Bodil är en erfaren socialarbetare som arbetat med hemmasittare länge och har utvecklat ett arbetssätt att nå dessa ungdomar. Seminariet var mycket uppskattat och många intresserade som hade anmält sig fick inte plats. I samarbete med Bodil planerar vi att ha ett fredagsseminarium till i höst, så att de som blev utan plats får möjlighet att komma och ta del av hennes kunskaper och erfarenheter. Håll uppsikt på GCK’s hemsida för nytt datum i höst!

Nästa fredagsseminarium är den 29 maj och då handlar det om Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT. Jennie Ström och Patrik Kärn, familjebehandlare på Västsvenska Mellanvårdsgruppen kommer att presentera ABFT som metod för placerade ungdomar.

11-13 maj håller Scott Miller och Susanne Bargmann i en 3-dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt (FIT Supervision Training)
Det är många anmälda och det finns ännu möjlighet för fler att delta!

Vi vill åter informera om våra seminarier till hösten och först ut är Scott D Miller under två dagar i september med Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? – om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen.
Näst på tur, i december, kommer Bo Hejlskov Elvén under två dagar att presentera Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt.

I november erbjuder GCK en kortutbildning i ABFT med Suzanne Levy Ph.D från Philadelphia Childrens Hospital, USA. En Introduktionsdag, två Utbildningsdagar och  en Fördjupningsdag.

 2 dagar workshop

Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt

Bo är legitimerad psykolog och uppskattad föreläsare runt temat hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt.
Bo arbetar också praktiskt som handledare för olika grupper verksamma med barn, ungdomar och vuxna. Nyckelord är bemötande och förhållningssätt.

Workshopen riktar sig till personal inom skola, särskola, skoldaghem, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin, som jobbar med människor med utåtagerande beteende, neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk.

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i omsorgen, i psykiatrin, på HVB-hem och andra institutioner för ungdomar, i kriminalvården och i skolan etc. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av personen med beteendet. I skolans sammanhang är en central utgångspunkt att det primära uppdraget är att undervisa. Det innebär att beteendeproblem ofta ses som någon annans ansvar. Man fokuserar därför ofta insatser kring familjen eller exkluderar elever med problemskapande beteende. Under dagarna kommer det ges praktiska verktyg för att hantera utåtriktat och störande beteende. Fokus är inte behandling utan hantering av beteendet och mötet med personen. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Första dagen handlar om förhållningssätt och teori, den andra dagen om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder och dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.
Bo tar utgångspunkt i personalens förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personalens sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen.

Workshopen bygger på böckerna Problemskapande beteende och Beteendeproblem i skolan.

Tid:            9-10 december 2015 kl. 09.00-16.00

Plats:         Folkets Hus, Järntorget, Göteborg

Kostnad:   2 200 kr (moms 550 kr tillkommer) i kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmälan:  Senast 1 december 2015 Anmäl dig här

Anmälan är bindande.

Ytterligare info: Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

GCK arrangerar tillsammans med
Scott D. Miller och Susanne Bargmann

3 dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt
11-13 maj 2015

För första gången arrangeras FIT Supervision Training tillsammans med Scott Miller och Susanne Bargmann i Göteborg, Sverige.
Utbildningen går kontinuerligt i Chicago och är mycket uppskattad där.

Scott Miller, Phd (fil dr i psykologi) grundare och föreståndare för ICCE
(International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.

Susanne Bargmann, leg psykolog och specialist i psykoterapi och del av ICCE.

Utbildningen vänder sig till Dig som är intresserad av att hjälpa dina medarbetare att förbättra sina resultat för att få ut mer av klienternas feedback i den egna organisationen eller Du som arbetar som extern handledare med grupper som använder sig av FIT-skalorna med sina klienter. Du bör ha deltagit på minst en tvådagars workshop med Scott Miller för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen bygger på en kombination av föreläsningar, presentationer och olika övningar som syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att hantera och använda sig av feedback.

FIT Supervision Training är utformat för att skapa en grund för kursdeltagarna att kunna handleda behandlare som använder FIT (Feedback Informed Treatment) så effektivt som möjligt.

Kursdeltagarna kommer att lära sig:

  • Vad skiljer FIT-handledning från vanlig handledning?
  • Vilka är de vanligaste utmaningarna i FIT-handledning och hur hanterar man dem?
  • Strategier att identifiera och rikta uppmärksamheten på “riskklienter” i handledning.

Max 40 deltagare vilket möjliggör ett mer personligt lärande.

Tid:                      11-13 maj 2015, kl. 09.00-16.00  (3 dagar)

Plats:                   Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.
.                             För närmare vägbeskrivning se www.scandichotels.se

Kursspråk:         Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad:             8 300 kr (moms 2 075 kr tillkommer) Totalbelopp 10 375 kr
.                             I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan ska vara inkommen senast den 10 april 2015. Anmälan är bindande.

Ytterligare info:      Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

2 dagar workshop

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?

  – Om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen

Scott D. Miller, Phd (fil dr i psykologi), grundare och föreståndare för ICCE
(International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.
Scott Miller ger föreläsningar, utbildningar och workshops och är känd för sitt engagerande och humoristiska sätt att presentera.
Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000), The heart of change: What works in therapy (1999)

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCKAB) är ett utbildningsinstitut som verkar utifrån ett systemiskt narrativt förhållningssätt. GCK ger utbildning/handledning inom systemisk praktik, psykoterapi, organisation/ledarskap.

Den här workshopen vänder sig till dig som vill ha konstruktiva och effektiva redskap för evaluering och utveckling av samarbetet med dina klienter. Du arbetar med förändring gentemot familjer, par, individer i olika åldrar och inom olika områden som psykiatri, socialtjänst och behandlingsinstitutioner.

Scott presenterar ”Client Directed Outcome Informed Therapy” som är en modell baserad på idén om praktikbaserad evidens. Med de instrument för klientstyrning och resultatutvärdering som Scott använder erhålls bättre samarbete och resultat både med de ”lättare” och ”svåraste” klienterna.

Workshopen är relevant för behandlare och ledare som vill utveckla verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av arbetet.

Tid:                       24-25 september 2015 kl. 09.00-16.00

Plats:                    Folkets Hus: Asperö, Järntorget i Göteborg
.                               Hitta hit

Kursspråk:          Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska               

Kostnad:             2 200 kr (moms 550 kr tillkommer)
.                              I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis  

Anmälan:           Det finns ännu platser Anmäl dig här

.                             Anmälan är bindande

Ytterligare info:   Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Vi anordnar kontinuerligt utbildning i ABFT,
Anknytningsbaserad Familjeterapi i Göteborg
Lärare från
Drexel College of Nursing and Health Professions’ Couple and Family Therapy Department

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression.

Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik.

Studier som ska pröva ABFT förbereds nu i Skandinavien.

Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi.

Läs mer i Guy Diamond, Gary Diamond, Suzanne Levy; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar

Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php

1 Introduktionsdag – 1 200 kr 
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.

2 Utbildningsdagar – 3 000 kr
Högst 35 deltagare. Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad, så anmäl dig snabbt. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 alternativt annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.

1 Fördjupningsdag  – 1 800 kr
För dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT.
Under Fördjupningsdagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT- metoden i en mindre grupp.
Här får du även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt diskutera med andra och tillsammans med läraren- en dag att dela erfarenheter och en arena för nytt lärande i ABFT. 

Kurskostnaden är preliminär.
Moms 25% tillkommer på samtliga priser.

 

Hösten är här och den 8 september startade en fulltecknad 2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk/Narrativ Grund motsvarande Steg 1 – med inriktning familj och nätverk.

Kursansvariga Ulla Hansson och Monica Möllerstrand mötte kursdeltagare från såväl Göteborg som hitresta från Borås, Skövde, Ljungskile, Vänersborg, Månsarp, Lidköping och Västerlanda.

Det är sjätte gången vi håller i utbildnngen sedan starten 2004. Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

När detta skrivs har våren så smått övergått i sommar. Naturen står i blom, skolorna har stängt och eleverna har fått sommarlov. Semestern hägrar för de flesta. För oss som nu har förmånen att kunna kasta loss från arbetsliv, skola och vardagslunk så kan vi se fram emot vila och återhämtning från en stressad vardagstillvaro.