Kalendarium – Workshops/Fredagsseminarier

 

Workshops/
Fredagsseminarium
2021-2022

Datum

Plats

Föreläsare

Hemmasittare – barn och ungdomar som isolerar sig hemma på sitt rum

23 april 2021

Webinar Bodil Johansson
Utvärdering av familjebehandling
– en modell för att få med familjens röst
22 sept 2021 Mötesplats,
Göteborgs Föreningscenter
Lisa Koser/Luke Sheahan
Ett återupprättande av det meningsskapande,
kreativa, omsorgsfulla och levande mötet
i vår professionella vardag

15 april 2021
Fullbokat
GTS-Konferens, ErikDahlbergsg.9 Göteborg

Ändrat till Digitalt möte

Jonna Bornemark
Brukaren visar oss vägen
4 maj 2021
3 maj 2021
GTS-Konferens, ErikDahlbergsg.9 Göteborg

Ändrat till Digitalt möte

Birgit Valla
Feedback Informed Treatment 11 januari 2022
Burgårdens Konferenscenter
Göteborg
Scott D Miller