Kalendarium – Utbildningar

 

Utbildningar 2021/2022

Datum

Plats

Lärare

Steg 1, termin 4 (4) vt2021
2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ Grund
24-26/5 Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg
Ilze Norman /
Lars Vennman
Pågående
Ledarskapsutbildning 5 dagar
start ht 2020
Utbildningen pausad och framflyttad till ht 2021 pga pandemin…..
Ledarskapsutbildning start vt2022
utifrån tillit, dialog och samverkan 5 dgr
Uppdatering av Dag 1 och 2:
9/9 via zoom
Dag 3: 24/9
Dag 4: 22/10
Dag 5: 19/11….
25/1, 25/2,
25/3, 22/4, 20/5
 

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg

 

 

 

 

Hedvig Westerström /
Hilde Rikter Svendsen
ABFT Introduktion och Utbildningsdagar
2 utbildningstillfällen ht 2021
14 och 15-16/9
samt
19 och 20-21/10
Göteborg Magnus Ringborg/ Sandra Nilsson
Start Steg 1, ht 2021 termin1(4)
2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ Grund
6-7/9, 4-5/10,
8-9/11, 6-7/12

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg
Ilze Norman /
Lars Vennman
Start vt 2021, 1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem
21-22/4, 19-20/5
4tillf á 2dgr/mån sept-dec
2tillf á 2dgr/mån
feb-mars 2022
Digital plattform Monica Möllerstrand/
Jonas Karlsson
Advanced Intensive Training FIT

Deliberate Practice

12-14 januari 2022

17-19 januari 2022

Scandic Opalen, Göteborg

Scandic Opalen, Göteborg

Scott Miller/SusanneBargmann
Scott Miller/Daryl Chow