1 dag workshop JonnaBornemark 15april2021

Ett återupprättande av det meningsskapande, kreativa,omsorgsfulla
och levande mötet i vår professionella vardag.

Utifrån sin succébok:
Det omätbaras renässans:

en uppgörelse med pedanternas världsherravälde

Ingen har väl så som Jonna Bornemark satt ord på den ’samtidssjuka’ som
new public management skapat med ensidigt fokus på det kvantitativt mätbara, styrdokument och effektivitet. Människor som arbetar inom vården, omsorgen, socialtjänsten, skolan, kulturarbetare – listan är lång – har alla märkt av detta. Jonna kommer i sin föreläsning ta upp de bärande delarna i
sin kritik av detta system och samtidigt lyfta vikten att återupprätta det professionella omdömet, den kunskap som aldrig kan generaliseras eller skrivas ner i regler eftersom verkligheten och det levande livet alltid är så mycket rikare och mer mångfacetterat.

”Allt vetande är omgivet av horisonter av icke-vetande”, är ett citat ur Jonnas bok och pekar på en alldeles central del i vårt arbete som välfärdsarbetare – förmågan att agera i en situation där vi inte vet allt men ändå måste handla,
att skapa meningsfullhet och närvaro i stunden och om att vårt omdöme innehåller viktig kunskap.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns Högskola, författare och medverkar regelbundet i radio och tv. Hon höll Högtidstalet vid Riksdagens öppnande 2019 och det är med glädje vi presenterar denna heldagsföreläsning.

Tid Nytt datum
torsdag 17 september 2020, kl. 10.00 – 15.00
15 april 2021, kl. 10.00-15.00
kaffe och registrering från kl. 09.30

Plats
Göteborgs Föreningscenter
Södra Allégatan 1b (vid Järntorget)

Kostnad
950 kr (tillkommer moms 25%)

Anmälan
Anmäl dig här  senast 15 mars 2021
Anmälan är bindande.

Ytterligare info
Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

  1. […] Ett återupprättande av det meningsskapande, kreativa, omsorgsfulla och levande mötet i vår professionella vardag […]

    Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *