GCK:s internationella inspirationskällor och samarbetspartners

KCCF/The University of Bedfordshire
GCK har samarbetat med KCCF, Kensington Consultation Centre Foundation i London i drygt 20 år. Institutet grundades av Peter Lang och Martin Little.
KCCF har varit i framkanten av utvecklingen inom systemisk terapi, handledning och systemisk ledarskaps- och organisationsutveckling sedan 1980-talet.
KCCF har med sitt banbrytande arbete varit en stor inspirationskälla för GCK och betytt mycket för utvecklingen av ett internationellt nätverk.
Via KCCF och deras länkar till olika universitet i England har GCK kunnat erbjuda validerade Masterutbildningar på akademisk nivå.
KCCF upphörde med sin verksamhet i London, april 2010. Masters- och doktorsutbildningar i KCCs tradition drivs vidare inom Bedfordshirs universitet.
GCK fortsätter kontakten med Friends of KCC, ett nätverk som bildats för att förvalta och sprida KCCs idéer vidare. De erbjuder återkommande winter- och summerschool samt workshops.

Förutom Peter Lang och Martin Little har vi genom åren, och fortfarande, bjudit in olika lärare från KCC som haft workshops och varit uppskattade gästlärare i våra utbildningar: Glenda Fredman, Elspeth McAdam, Simon Burton, John Burnham, Jim Wilson och Vernon Cronen.

Narrative Practices, Adelaide, Australien
Dulwich Centre, Adelaide, Australien
Sedan 2004 har GCK haft kontakt med två olika Narrativa Institut i Australien, som fungerat som inspirationskällor i olika utbildningar som GCK genomför. Förgrundspersonen, Michael White har varit en viktig person för GCKs utveckling.
Maggie Carrey är en återkommande föreläsare på våra workshops och i våra utbildningar.

The International Center for Clinical Exellence, Scott D. Miller, USA
GCK har under de senaste 5 åren samarbetat med Scott Miller, ICCE, och följt hans forskning om vad som är verksamt i förändringsarbete.
GCK arrangerar gemensamma workshops och utbildningar på olika nivåer tillsammans med Scott Miller.

Marlborough Family Service/School Unit, London
GCK har sedan 2005 samarbetat med Marlborough School unit.
Och tillsammans med dem arrangerat mycket uppskattade workshops samt en längre 1-årig utbildning i att arbeta med “Familjeklass”.
Familjeklass är ett evidensbaserat inkluderande arbetssätt i skolan, där lärare, föräldrar och elever tillsammans arbetar för att hjälpa de barn och föräldrar som hotas av marginalisering och utanförskap.
Syftet är att vända en negativ spiral och få elever att lyckas i skolan.

TAOS  institute
TAOS är ett internationellt institut som verkar för att sprida socialkonstruktionistiska idéer och driva utbildningar. De erbjuder också olika publikationer, varav en hel del är gratis för nedladdning.
Se  www.taosinstitute.com
GCKs medarbetare deltar regelbundet i fortbildning via TAOS utbildningar och workshops, t ex via Attractor, ett systemiskt institut i Danmark.
Flera nyckelpersoner från TAOS har varit föreläsare i workshops och deltagit som gästlärare i våra utbildningar: Kenneth J Gergen, Mary Gergen, John Shotter och Harlene Anderson.