Handlednings/Coachinggrupp för Chefer/Ledare med Personalansvar

Vi välkomnar nya deltagare till vår 

Handlednings-/coachinggrupp för chefer/ledare med personalansvar

​I denna handledningsgrupp, som funnits i åtta år, erbjuds deltagarna stöd, utveckling och inspiration i arbetsledarrollen samt konsultation i aktuella dilemman. Tillsammans med andra chefer från olika organisationer  inom såväl privat som offentlig sektor ges möjlighet att i en atmosfär av tillit dela erfarenheter och lärande genom gemensamma reflektioner. Vi arbetar med de problemställningar och dilemman deltagarna turas om att ta med. Gruppmedlemmarna förutsätts hålla sekretess internt.

Metod
Vi arbetar utifrån systemiskt och narrativt inspirerade handledningsmetoder. Gruppen består av 6-8 deltagare och 2 närvarande handledare. När någon av deltagarna slutar tar vi in nya efter samråd med gruppen. Deltagarna inbjuds att aktivt bidra i förhållande till varandras problemställningar genom reflekterande och bevittnande team.

Innehåll
Deltagarna turas om att ta med personligt -professionella problemställningar, som blir utgångspunkt för gemensamma samtal och reflektioner och inspiration i en prestigelös och  målinriktad atmosfär.

Målgrupp
Ledare och chefer med personalansvar från offentlig eller privat verksamhet.

Handledare
Monica Möllerstrand och Håkan Sundkvist från Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB).
Monica är socionom, leg psykoterapeut med handledarutbildning och mycket lång erfarenhet av att arbeta med personalgrupper och ledare.
Håkan är MSc i ledarskap- och organisationsutveckling, forskar inom området, är certifierad coach och har egen lång erfarenhet av arbete som chef och ledare.

Datum/Tid 
Fredagar kl. 12.30-15.30
4-5 tillfällen per termin

Plats
GCK’s lokaler på Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Pris
14 500 kr/termin (moms 25% tillkommer)

Kontakt
Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se 070-629 59 58
Håkan Sundkvist hakan@systemicworkers.com 070-562 31 50

Publicerat den