Handledning/Coaching-grupp för Chefer/Ledare med Personalansvar

Håkan Sundkvist och Monica Möllerstrand, GCK AB
Landeriet, Korsvägen i Göteborg

​I denna handledningsgrupp, som funnits i snart tre år, erbjuds deltagarna stöd, utveckling och inspiration i arbetsledarrollen samt konsultation i aktuella dilemman. Tillsammans med andra chefer från olika organisationer inom sjukvård, socialtjänst och andra verk-samheter inom såväl privat som offentlig sektor ges möjlighet att i en atmosfär av tillit dela erfarenheter och lärande genom gemensamma reflektioner. Vi arbetar med de problemställningar och dilemman deltagarna turas om att ta med. Gruppmedlemmarna förutsätts hålla sekretess internt.

Metod
Vi arbetar utifrån systemiskt och narrativt inspirerade handledningsmetoder. Gruppen består av 6-8 deltagare och två närvarande handledare. När någon av deltagarna slutar tar vi in nya efter samråd med gruppen. Deltagarna inbjuds att aktivt bidra i förhållande till varandras problemställningar genom reflekterande och bevittnande team.

Innehåll
Deltagarna turas om att ta med personligt -professionella problemställningar, som blir utgångspunkt för gemensamma samtal och reflektioner och inspiration i en prestigelös och målinriktad atmosfär.

Målgrupp
Ledare och chefer med personalansvar från offentlig eller privat verksamhet.

Handledare
Håkan Sundkvist och Monica Möllerstrand, socionomer, leg psykoterapeuter med handledarutbildning och mycket lång erfarenhet av att arbeta med personalgrupper och ledare.

Datum/Tid 
Fredagsförmiddagar kl 09.00-12.00

Plats
Landeriet, Korsvägen, Göteborg

Pris
9 500 kr (moms 25% tillkommer)

Kontakt
Håkan Sundkvist hakan@systemicworkers.com 070-562 31 50
Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se 0706-295 958

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *