Workshop Lars Westerström 11 oktober 2024

Barn och unga med hög skolfrånvaro

– samband med utmattningssyndrom, utbrändhet och andra stressrelaterade
tillstånd och sjukdomar hos barn och unga

Fm workshop 09.00-12.00 och em konsultationer 13.00-16.00

Lars har intresserat sig för och jobbat med utmattningssyndrom, utbrändhet och andra stressrelaterade
tillstånd och sjukdomar hos barn och unga sedan 30 år tillbaka. Stress hos barn och unga har ökat kontinuerligt under denna tid. Hos vuxna är stress-relaterad sjukdom idag den vanligaste anledningen till längre sjukskrivning. Hur ofta barn och unga blir sjuka av stress vet man mindre om, men det är troligt att det kan vara en stor faktor bakom dåligt mående, ångest, depression, hemmasittande etc.

Lars är specialistläkare i barnpsykiatri och leg familjeterapeut.

Lars kommer att gå igenom kunskapsläget och presentera ett behandlingsprogram som han med framgång använt i många år.
Utmattning är vanligt även bland barn med NEP-tillstånd. Lars samarbetar med Riksförbundet Attention för att underlätta livet för dessa barn. På deras hemsida finns filmer att se med Lars .

Efter lunch finns möjlighet att få konsultation för egna fall av misstänkt utmattning.
Du som vill vara med på em, även om du inte har egen konsultation, är välkommen att sitta med och lyssna.

Det blir som ett fördjupat lärande för alla, med koppling teori – praktik.

Tid                 
11 oktober 2024, kl. 09.00 – 12.00
Konsultationer från kl. 13.00 – 16.00

Plats            
GCK’s lokaler, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad     
700 kr (moms 175 kr tillkommer) paus med fika fm och em ingår

Anmälan   
senast 20 september 2024 via GCK’s hemsida www.gck.nu
Begränsat antal till max 25 deltagare

Anmälan är bindande

Ytterligare info, kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den