Halvdag workshop 2 mars 2023 med Rolf Agaton “Skolrelaterad familjebehandling och Fokuserad samverkan Vägen tillbaka till skolan!”

“Skolrelaterad familjebehandling
och Fokuserad samverkan
Vägen tillbaka till skolan!”

Föreläsning/Workshop med Rolf Agaton

Genom två korta föreläsningar med kopplade workshops kommer vi att få inblick i ett beprövat sätt att få tillbaka barn och ungdomar till skolan. Rolf kommer på ett konkret och detaljrikt vis berätta om de hjälpsamma processerna.

Vi får inblick i hur pedagoger och familjebehandlare utifrån sina olika positioner kan arbeta tillsammans med föräldrar och skolpersonal och hur samverkan här kan effektiviseras på ett sätt som inbegriper ”Timing”. Det är ofta hur man med rätt kompetens arbetar i vardagen mellan SIP-möten som man kan nå snabba och effektiva resultat när det gäller problematisk skolfrånvaro. Slutmålet är att barnet/ungdomen känner och förstår hur alla vuxna samarbetar så att ungdomen själv kan Våga, Vilja, Välja utbildning ihop med andra.

Rolf Agaton är pedagog och handledare med påbyggnad i mänsklig kommunikation. Han har en bakgrund som grundskollärare i 18 år. Vid början av 2000-talet väcktes intresset för att arbeta med de
“elever som utmanar”.

Så småningom utvecklades det till att “problemet” flyttade ut och fler elever stannade hemma. Då flyttade Rolf efter. Sedan tolv år har han arbetat mellan skola och socialtjänst, de senaste nio åren som pedagog och handledare i ett Närvaroteam. Sedan fem år handleder han och föreläser i olika kommuner om hur fokuserad samverkan leder utvecklingen framåt när det gäller problematisk skolfrånvaro.

Tid                                
2 mars 2023, kl. 13.00 – 16.00

Plats                            
GFC Mötesplats, Södra Allégatan 1B, Göteborg

Kostnad                     
700 kr (moms 175kr tillkommer)
Paus med fika ingår

Anmäl dig här! 
Anmälan görs senast 20 februari 2023

Anmälan är bindande.

Ytterligare info: kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den