Tillitsreformen och Jonna Bornemarks filosofi

17 september 2021
Seminariet hölls av Hedvig Westerström och Lars Ljungman från GCK

Med fokus på hur man som chef/ledare kan agera utifrån regeringens tillitsreform som nu är tänkt att implementeras inom all offentlig verksamhet som ett alternativ till New Public Management, som varit den rådande styrmodellen sedan 1990-talet. Vad menar man med ”tillit”, ”ökat handlingsutrymme” och att ”främja visselblåsande”?

Seminariet ger en inblick i Jonna Bornemarks filosofi kring ”det omätbara” och ”omdömeskunskap” som vi tycker passar väl ihop med tillitsdelegationens grundtankar. I halvtid bjuds det på fika och efter pausen ges möjlighet för reflektioner hur dessa tankar kan kopplas till seminariedeltagarnas verklighet.

Publicerat den