Fredagsseminarium 31 maj 2024 kl. 13.00 – 15.00 . . . Omdefiniera Framtiden: Från Risk till Resurs – fokus på kriminalitet hos barn och unga FULLBOKAT

Kostnadsfritt Fredagsseminarium FULLBOKAT

“Omdefiniera Framtiden”
Från Risk till Resurs – fokus på kriminalitet hos barn och unga

Emma Ulfsdotter Ljunggren
Programchef MST Sverige, Solega AB

Välkommen till en eftermiddag där vi utforskar barn och ungdomars kriminalitet utifrån ett systemiskt förhållningssätt. Med en blandning
av teori och konkreta exempel kommer komplexiteten, men också möjlig­heterna, rörande brotts­förebyggande arbete att belysas.

Vi tittar närmare på hur vi kan stödja barn och ungdomar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i kriminalitet. Vi kommer att diskutera individ­anpassade metoder kombi­nerat med strukturer­ade tillvägagångs-sätt som främjar lång­siktigt välbefinnande och stödjer ungdomars integration i samhället.

Emma Ulfsdotter Ljunggren arbetar till vardags som programchef för MST Sverige (Multisystemisk Terapi) och ansvarar för kvalitetssäkringen i MST-team runt om i Sverige och andra europeiska länder. Hon har lång erfarenhet av arbete med riskbeteende hos ungdomar, systemiskt familjearbete och även bakgrund i HVB och institutions­vård. Utöver detta har Emma nyligen utformat ett föräldrastödsprogram för Stockholm Stad med fokus på tidiga riskbeteenden hos barn. 

Plats GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5

Anmäl dig här!

Publicerat den